Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » E-faktury

 • 04-03-2016E-faktury coraz popularniejsze wśród Polaków
  Przez ostatnie dwa lata odsetek Polaków, którzy otrzymują e-faktury, zwiększył się z 37 do 64 proc. – wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Wybieram e-faktury”. Z e-faktur zadowolonych jest 93 proc. korzystających z nich osób, a świadomie rezygnuje z nich tylko 2 proc. badanych. więcej »
 • 04-11-2015Przechowywanie e-faktur w wersji papierowej
  Pytanie podatnika: Czy opisany w stanie faktycznym system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej spełnia wymogi określone w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. odnośnie zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego? więcej »
 • 03-07-2015Faktury elektroniczne - korzysta z nich już 63 proc. Polaków
  Z elektronicznych faktur (e-faktury) korzysta już 63 proc. Polaków – wynika z nowego badania przeprowadzonego na zlecenie koalicji „Wybieram e-faktury”. W ciągu dwóch ostatnich lat odsetek osób deklarujących korzystanie z e-faktur wzrósł o ponad 20 pkt proc. Jednocześnie zmniejszyła się liczba osób preferujących faktury papierowe. więcej »
 • 02-06-2015E-faktury nadal niepopularne w firmach
  W czasie ostatnich dwóch lat dwukrotnie zwiększył się odsetek klientów indywidualnych, którzy korzystają z elektronicznych faktur – wynika z nowego badania koalicji „Wybieram e-faktury”. Równocześnie e-faktury nadal wystawia tylko niewielki (ok. 10 proc.) odsetek działających w Polsce przedsiębiorstw. więcej »
 • 19-12-2014VAT. Zasady wystawiania faktur
  Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: więcej »
 • 24-10-2014E-faktury nadal mało popularne
  Zdecydowana większość (80 proc.) polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wystawia wyłącznie faktury papierowe – wynika z nowego badania Millward Brown, przeprowadzonego na zlecenie BillBird S.A. Jedną z głównych barier dla wzrostu popularności e-faktur okazuje się strach przed urzędnikami skarbowymi oraz brak odpowiedniej znajomości przepisów dotyczących dokumentacji elektronicznej. więcej »
 • 29-05-2014E-faktury będą standardem w zamówieniach publicznych
  Resort gospodarki zaczął prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa zapisów unijnej dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Administracja zostanie zobowiązana do używania e-faktur przy zamówieniach. Szacuje się, że przejście na elektroniczne faktury może przynieść wielomiliardowe oszczędności. więcej »
 • 03-02-2014Polacy e-faktury znają, ale ich nie chcą
  Większość Polaków (88 proc.) słyszała o e-fakturach. Ponad połowa społeczeństwa nie chce jednak otrzymywać drogą elektroniczną tego rodzaju dokumentów – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, przygotowanego na zlecenie Koalicji „Wybieram e-faktury”. więcej »
 • 10-07-2013Rozliczenie roczne: E-faktury a ulga internetowa
  Zapytanie nr 3894 do ministra finansów w sprawie konieczności przedstawiania w urzędzie skarbowym papierowej wersji rachunków za usługi w przypadku korzystania jedynie z e-rachunków więcej »
 • 11-07-2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
  Duża część zmian w ustawie o VAT, które planuje resort finansów dotyczy faktur. W ustawie proponuje się uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepisów dotyczących fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych dyrektywą 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnień dotyczących obowiązków związanych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do kwoty 450 zł. Taka faktura nie będzie musiała zawierać części elementów, które dziś są wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma być tak samo traktowana, jak faktura papierowa. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »