INDEKS TEMATYCZNY » e-biznes

 • 21-02-2011
  Wspólne standardy identyfikacji elektronicznej w UE?
  Rozwój europejskiego jednolitego rynku cyfrowego zależy od wprowadzenia wspólnego standardu podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji (eID) i uwierzytelniania elektronicznego – uważa Komisja Europejska. Jej zdaniem wprowadzenie takich rozwiązań zwiększy poziom zaufania konsumentów i przedsiębiorstw do transakcji internetowych, ponieważ obecnie trudności z weryfikacją tożsamości i podpisów obywateli stanowią istotny czynnik hamujący rozwój unijnej gospodarki internetowej. Konsultacje w tej sprawie potrwają do połowy kwietnia br.   więcej »
 • 23-11-2010
  Do czasu wprowadzenia nowych przepisów MF nieprzejednane w sprawie faktur przesyłanych mailem
  Interpelacja nr 18184 do ministra finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej więcej »
 • 11-10-2010
  E-faktury – liberalizacja od 1 stycznia 2011 r.
  Minister Finansów opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej projekt z dnia 7 października 2010 r. Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Projekt został opracowany w związku ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44, s. 11), która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury były traktowane w ten sam sposób. więcej »
 • 14-04-2010
  Stanowisko BCC: E-biznes jako priorytet
  Nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne są strategicznym elementem stymulującym wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Polska ma być krajem nowoczesnym, w którym młodzi ludzie chcą żyć i budować swoją przyszłość. Dlatego muszą być stworzone jak najlepsze warunki budowy tzw. społeczeństwa informacyjnego, co wyrówna szanse rozwoju polskiej przedsiębiorczości i konkurencyjność Polaków na rynku pracy. więcej »
 • 22-10-2009
  Konferencja na temat e-biznesu
  Wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem e-biznesu w kontekście pozyskiwania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka była celem Ogólnopolskiego forum e-biznesu – trendy i prognozy, zorganizowanego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Polscy przedsiębiorcy mogli skonfrontować swoje doświadczenia z wiedzą krajowych specjalistów, a także ekspertów z USA i Szwajcarii. więcej »
 • 06-10-2009
  PARP zbadała trendy w e-usługach
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki badań zapotrzebowania na wsparcie rozwoju usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez małe i mikroprzedsiębiorstwa. Zgodnie z nimi w przyszłości rozwijać się będą głównie e-usługi mobilne, czyli usługi, z których można korzystać za pomocą telefonu komórkowego, oraz usługi związane z e-finansami i e-handlem więcej »
 • 07-04-2009
  Kontrola skarbowa w 2009 roku: e-handel na indeksie
  Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie z efektów przeprowadzonych w 2008 r. kontroli skarbowych. Sprawozdanie zawiera ciekawe dane pokazujące między innymi główne kierunki działania aparatu kontroli oraz obszary, w których wykrywane są największe nieprawidłowości. Na stronach ministerstwa dostępny jest również dokument „Wyciąg z zadań Urzędów kontroli skarbowej na 2009 rok”, którego lektura prowadzi do interesujących (a dla niektórych – niepokojacych) wniosków. więcej »
 • 06-01-2009
  Publiczne wsparcie i większe bezpieczeństwo
  W 2009 r. ma rozpocząć się realizacja dwuletniego rządowego programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług. Zakłada on zwiększenie wykorzystania e-handlu w działalności gospodarczej, promocję tej formy wymiany oraz wzrost zaufania do transakcji dokonywanych drogą elektroniczną. więcej »
 • 30-12-2008
  Nowa strona internetowa dla szukających dotacji na pomysł usług w sieci
  Przykłady przedsięwzięć, które powiodły się dzięki dofinansowaniu ze środków UE, wskazówki, jak napisać biznesplan, dziesięć kroków do samodzielnego złożenia wniosku o dotację i sześć najczęstszych błędów przy jego składaniu oraz wiele cennych rad, jak rozwijać i promować swój pomysł na e-usługi i elektroniczne działania B2B — te wszystkie informacje znajdują się na nowej stronie internetowej www.web.gov.pl, którą uruchomiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY