Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » e-administracja

 • 06-01-2010Dokumenty elektroniczne ważne tak samo jak papierowe
  Zrównanie ważności dokumentów i informacji, np. odpisów, wyciągów i zaświadczeń, wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w formie papierowej z tymi, które są wydawane drogą elektroniczną, przewidują założenia do projektu zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które przyjął rząd. Podobne rozwiązania są już stosowane w Niemczech i Wielkiej Brytanii. więcej »
 • 16-10-2009Wkrótce ruszą e-usługi w ZUS
  ZUS podpisał umowę na finansowanie ze środków unijnych projektu Platforma Usług Elektronicznych. Unia Europejska pokryje 85 proc. kosztów projektu o wartości ponad 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W niedługim czasie w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych codziennością będzie załatwienie sprawy przez Internet bądź telefon. więcej »
 • 11-09-2009KIG popiera zmiany w ustawie o KRS
  Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie oceniła skierowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości do konsultacji społecznych założenia do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt przewiduje m.in., że dane zgromadzone w KRS będą ogólnie dostępne, a wydruki dokumentów elektronicznych będą miały moc urzędową. więcej »
 • 22-06-2009E-administracja: Transgraniczne usługi dla firm
  Komisja Europejska dofinansuje projekt udoskonalenia obsługi sektora usługowego przez administrację państwową za pośrednictwem Internetu, realizowany przez 7 państw, w tym Polskę. Do końca 2009 r. każde państwo członkowskie UE utworzy punkty kompleksowej obsługi, dzięki którym firmy będą mogły załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. W ciągu najbliższych trzech lat w projekt pilotażowy zainwestowanych zostanie 14 mln euro, z czego połowa pochodzić będzie z unijnego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji. więcej »
 • 27-05-2009Przełom w e-administracji?
  Urzędy będą mogły załatwiać sprawy interesantów nie tylko w formie papierowej, ale także w postaci dokumentu elektronicznego, doręczanego za pośrednictwem internetu – przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ordynacji podatkowej. więcej »
 • 19-05-2009Platforma ePUAP z usługami ZUS
  ZUS będzie świadczył usługi za pośrednictwem platformy ePUAP – Zakład poinformował o zawarciu w tej sprawie porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Porozumienie umożliwia osobom posiadającym certyfikat kwalifikowany złożenie w ZUS za pośrednictwem ePUAP pięciu dokumentów, m.in. wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. więcej »
 • 28-04-2009NIK: e-Administracja ciągle w powijakach
  Wciąż istnieją problemy w prawidłowym działaniu portalu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) oraz elektronicznej skrzynki podawczej – informuje Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdziła funkcjonowanie e-Administracji w Polsce. Mimo istniejących założeń i projektów, nadal nie można wielu spraw urzędowych załatwić w całości drogą elektroniczną. więcej »
 • 09-02-2009ePUAP – bezpośrednie płatności w urzędzie
  Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. poinformowała o zawarciu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji umowy dotyczącej świadczenia usług płatności na platformie ePUAP z wykorzystaniem zintegrowanego systemu PayByNet. Wdrożenie tego rozwiązania umożliwi wnoszenie opłat administracyjnych przez Internet w formie bezpośrednich przelewów między interesantem i urzędem. więcej »
 • 06-01-2009Publiczne wsparcie i większe bezpieczeństwo
  W 2009 r. ma rozpocząć się realizacja dwuletniego rządowego programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług. Zakłada on zwiększenie wykorzystania e-handlu w działalności gospodarczej, promocję tej formy wymiany oraz wzrost zaufania do transakcji dokonywanych drogą elektroniczną. więcej »
 • 14-10-2008MG: Informatyzacja państwa pomoże firmom
  Realizowany przez Ministerstwo Gospodarki Plan Informatyzacji Państwa przyniesie korzyści także przedsiębiorcom – stwierdziła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas jubileuszu 10-lecia programu Interkl@sa. Jej zdaniem inicjatywy edukacyjne są ważnym elementem budowy społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie także gospodarki opartej na wiedzy.  więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »