Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Dziedziczenie ustawowe

 • 22-06-2009Nowe zasady dziedziczenia ustawowego
  Zapytanie nr 3753 do ministra sprawiedliwości w sprawie nowelizacji prawa spadkowego więcej »
 • 17-06-2009Odpowiedzialność dzieci za długi w razie śmierci rodziców
  Interpelacja nr 8917 do ministra sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia przepisów, na mocy których dzieci przebywające w domach dziecka, a także innych placówkach opiekuńczych nie będą ponosiły jakiejkolwiek odpowiedzialności za długi swoich rodziców więcej »
 • 05-12-2008Dziedziczenie gospodarstwa rolnego
  Pytanie: Pod koniec września 2008 r. odziedziczyłam po mężu gospodarstwo rolne o pow. 10 ha, na którym posadowiony jest dom oraz budynek gospodarski. Mąż nie pozostawił testamentu, ja pracuję i mieszkam na naszej gospodarce. Nie mamy dzieci, mąż ma dwie siostry, które mieszkają i żyją poza naszą rodzinną miejscowością. Czy w związku z powyższym będą na mnie ciążyć jakieś obowiązki podatkowe? więcej »
 • 01-12-2008Dziedziczenie testamentowe
  Polski system prawa wyróżnia dwa tytuły dziedziczenia: testament oraz ustawę. Regulacje dotyczące spadków zawiera Księga IV „Spadki” Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów księgi IV. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego stosuje się tylko wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, należy postępować zgodnie z jego wolą, którą w nim wyraził. Wypełnienie jej może wiązać się z określonymi obowiązkami podatkowymi. więcej »
 • 05-09-2007TK: Niezaliczenie do kręgu spadkobierców ustawowych rodzeństwa rodziców nie narusza przepisów konstytucji
  4 września 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny, dotyczące zasad dziedziczenia spadku przez gminę. TK orzekł, że art. 935 § 3 zdanie pierwsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 38 Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim powołuje do dziedziczenia gminę jako spadkobiercę ustawowego, w sytuacji gdy otwarcia spadku dożyło rodzeństwo rodziców spadkodawcy, jest zgodny z art. 2, art. 18, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 47, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 71 ust. 1 konstytucji. więcej »
 • 03-09-2007Zasady dziedziczenia ustawowego w TK
  4 września 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny, dotyczące zasad dziedziczenia. Trybunał orzeknie w sprawie zgodności art. 935 § 3 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego z art. 2, art. 18, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i 2, art. 47, art. 64 ust. 1 i 2, art. 71 ust. 1 konstytucji. więcej »
 • 13-07-2007Dziedziczenie ustawowe — o czym spadkobierca wiedzieć powinien
  W przypadku śmierci bliskiej osoby możemy zostać powołani do spadku bądź na podstawie sporządzonego przez zmarłego testamentu (dziedziczenie testamentowe), bądź na mocy ustawy (dziedziczenie ustawowe). W niniejszym artykule zajmiemy się, częściej spotykanym w praktyce, dziedziczeniem ustawowym. Charakteryzuje się ono tym, że powołanie do spadku następuje z mocy ustawy i jeśli nie złożymy oświadczenia o odrzuceniu spadku, to będziemy ponosić odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Spadek więc nie zawsze musi oznaczać same profity dla spadkobiercy, czasem może rodzić wiele problemów, a nawet doprowadzić do uszczuplenia majątku sukcesora. Na szczęście, istnieją mechanizmy, które pozwalają uchronić się przed niechcianym spadkiem. Mamy również pewne możliwości, by ustalić stan majątku spadkodawcy (masy spadkowej), dzięki czemu decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku możemy podjąć świadomie. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »