Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Działy specjalne produkcji rolnej

 • 24-08-2012Działy specjalne produkcji rolnej a PIT
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy suma przychodów netto ze sprzedaży, z prowadzonego przez Wnioskodawcę działu specjalnego produkcji rolnej, przekroczy limit 1,2 mln euro, Wnioskodawca utraci prawo wyboru formy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 19-12-2011Sprzedaż jaj z własnego chowu a podatek PIT
  Pytanie: Prowadzę wraz z żoną wspólne gospodarstwo rolne. Oprócz tego prowadzę sklep w zakresie handlu detalicznego artykułami przemysłowymi. Od czerwca br., na terenie gospodarstwa rolnego, rozpocząłem hodowlę kur niosek w ilości 350 sztuk, ustalając dochód na podstawie norm szacunkowych. Czy sprzedaż jaj z własnego gospodarstwa w swoim sklepie oraz bezpośrednim odbiorcom z fermy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy opodatkowaniu z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej? więcej »
 • 13-09-2011Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży drzew i krzewów ozdobnych
  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. Oprócz tego, na mojej działce o powierzchni 10 arów posiadam nieogrzewany tunel foliowy, o wymiarach 5m x 3m, w którym rozpocząłem uprawę drzew i krzewów ozdobnych. Rośliny te uprawiam z nasion, z sadzonek, przy czym okres przetrzymywania zakupionych roślin, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, zawsze przekraczać będzie miesiąc. Po wzroście roślin do wielkości handlowej zamierzam je sprzedawać. Czy działalność dotycząca roślin stanowi działalność rolniczą i czy podlega ona opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym? więcej »
 • 15-02-2011Działy specjalne produkcji rolnej z księgami podatkowymi
  Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie ustalany na podstawie rzeczywistych dochodów przy zastosowaniu ksiąg podatkowych, tak jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej – przewidują założenia do projektu zmian w ustawie o PIT przedstawione przez Ministerstwo Finansów.  Obowiązek ten będzie dotyczył podatników, których przychody w poprzednim roku podatkowym z działów specjalnych produkcji rolnej przekroczyły 150 tys. euro, ale były niższe od równowartości kwoty 1,2 mln euro.   więcej »
 • 29-04-2010Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
  Teza: Podatnik osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, ma obowiązek ustalania dochodu do opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych, jeżeli jego przychody netto ze sprzedazy towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EURO. więcej »
 • 08-09-2009Orzecznictwo: Działy specjalne produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych
  Księgę przychodów i rozchodów podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, ma obowiązek prowadzić wówczas, gdy zgłosił taki zamiar - art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei, księgi rachunkowe podatnik (także ten prowadzący działy specjalne produkcji rolnej), ma obowiązek prowadzić, gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2009 roku, sygn. akt I SA/Łd 1263/08 - opublikowany w Systemie Informacji Prawnej LEX, nr 487257). więcej »
 • 04-08-2009Jak ustalać wskaźnik przychodów z działalności rolniczej
  Interpelacja nr 9983 do ministra finansów w sprawie stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych więcej »
 • 25-02-2009Rachunkowość – działy specjalne produkcji rolnej
  Interpelacja nr 6877 do ministra finansów w sprawie rozliczania przychodów osiągniętych z działów specjalnych produkcji rolnej więcej »
 • 05-02-2009Działy specjalne produkcji rolnej i obowiązek prowadzenia ksiąg
  Interpelacja nr 6204 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej więcej »
 • 02-02-2009Dochody osiągane przez osoby fizyczne – a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
  Stanowisko Departamentu Podatków Dochodowych w sprawie dochodów osiąganych przez osoby fizyczne z działów specjalnych produkcji rolnej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »