Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » dywidenda rzeczowa

  • 25-06-2021VAT w przypadku dywidendy rzeczowej
    W myśl art. 347 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Oznacza to, że prawo do dywidendy stanowi podstawowe uprawnienie akcjonariusza. Kodeks nie określa formy w jakiej dywidenda może zostać wypłacona, a zatem może ona przybrać postać tak pieniężną jak i rzeczową, a szczegółowo kwestia ta powinna zostać uregulowana w statucie spółki. więcej »
  • 26-07-2017Skutki w VAT wypłaty dywidendy rzeczowej w postaci 100% udziałów spółki zależnej
    Z zasady dywidenda wypłacana jest w środkach pieniężnych. Opodatkowaniu VAT podlega natomiast odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Przekazanie środków pieniężnych nie stanowi żadnej z ww. czynności, zatem jest ono neutralne na gruncie VAT. Czy podobnie jest w przypadku wypłaty dywidendy w formie rzeczowej? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »