INDEKS TEMATYCZNY » Dyrektywy UE

 • 02-10-2014
  Działalność na własny rachunek a dyrektywa UE o delegowaniu pracowników
  Interpelacja nr 26681 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników więcej »
 • 21-03-2014
  Podatki 2014: Nowela ustawy o rachunkowości już w Sejmie
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, mający zaimplementować do polskiego prawa regulacje zawarte w dyrektywie unijnej 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych. Nowela wprowadzi kilka ułatwień dla jednostek mikro. więcej »
 • 19-03-2014
  Kodeks pracy sprzeczny z unijną dyrektywą – wyrok ETS
  Polskie przepisy dotyczące pracy na czas określony są częściowo sprzeczne z unijną dyrektywą 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r. – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS). Zakwestionowany art. 33 Kodeksu pracy dotyczy okresu wypowiedzenia, mającej trwać ponad 6 miesięcy, umowy o pracę na czas określony. więcej »
 • 03-03-2014
  Delegowanie pracowników za granicę. Porozumienie ws. nowej dyrektywy
  Kraje członkowskie Unii Europejskiej doszły do wstępnego porozumienia ws. projektu dyrektywy wykonawczej dotyczącej delegowania pracowników poza granice kraju w ramach świadczenia usług. Nowe regulacje mają gwarantować ochronę praw delegowanych pracowników oraz zapewnić firmom możliwości swobodnego świadczenia usług. więcej »
 • 25-02-2014
  Losy dyrektywy tytoniowej przesądzone. Co to oznacza dla Polski?
  Losy nowej dyrektywy tytoniowej są właściwie przesądzone. Nowe regulacje ostatecznie nie będą tak niekorzystne dla polskiej gospodarki, jak wynikałoby to z  pierwotnej wersji projektu. Odrzucono bowiem m.in. propozycję zakazu sprzedaży cienkich papierosów (tzw. slim). Utrzymany został natomiast pomysł wprowadzenia zakazu odnośnie obrotu papierosami mentolowymi, które nad Wisłą stanowią aż 20 proc. całego rynku. więcej »
 • 13-04-2011
  Kolejne zmiany w VAT już w lipcu 2011
  Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., które będzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczącym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT. W projekcie zaproponowano również uproszczoną rejestrację dla przedsiębiorców zagranicznych wykonujących okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski. więcej »
 • 29-03-2011
  Jednolita podstawa CIT – Polska przeciw?
  W ramach Paktu Euro Plus jest zgoda w sprawie odrzucenia propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej jednolitej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych – informuje Związek Rzemiosła Polskiego, który bierze udział w konsultacjach projektu unijnej dyrektywy w tej sprawie. Według ZRP, Polska opowiada się za utrzymaniem obecnej zasady, że firmy są opodatkowane tam, gdzie są zarejestrowane.   więcej »
 • 28-03-2011
  Wspólna podstawa CIT w UE – spóźnione konsultacje?
  Projekt wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy Rady UE w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych został przekazany do konsultacji społecznych w ostatniej chwili – poinformowała Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Polscy przedsiębiorcy mają zaledwie sześć dni na zajęcie stanowiska tej sprawie.   więcej »
 • 18-03-2011
  Dyrektywa MiFID – koniec konsultacji
  Zakończyły się prowadzone przez Komisję Europejską konsultacje w sprawie nowelizacji unijnej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Wśród około 400 nadesłanych stanowisk znalazła się opinia polskiego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. KE planuje przedstawić ostateczną propozycję legislacyjną do czerwca 2011 r.   więcej »
 • 07-03-2011
  Unijne dyrektywy: Wszedł w życie trzeci pakiet energetyczny
  Stworzenie w pełni skutecznego, jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej i rynku gazu jest celem trzeciego unijnego pakietu energetycznego, który zaczął obowiązywać pod koniec ubiegłego tygodnia. Wdrożenie pakietu ma ułatwić utrzymanie cen na możliwie najniższym poziomie oraz poprawić standard usług i bezpieczeństwo dostaw. Konsekwencją wejścia w życie nowych regulacji będzie zwiększona przejrzystość rynków detalicznych, wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony konsumentów oraz skuteczniejszy nadzór prowadzony przez niezależne krajowe organy.   więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY