INDEKS TEMATYCZNY » Droga

 • 11-12-2017
  NSA. Podatek od nieruchomości: Droga jako grunt związany z budynkami mieszkalnymi
  Przez grunty związane z budynkami mieszkalnymi, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należy rozumieć nie tylko grunty, na których taki obiekt budowlany został posadowiony, ale również grunty doń przylegające, zapewniające właściwe korzystanie z tego budynku, niezbędną obsługę budynku oraz jego mieszkańców, w tym w zakresie odpowiedniego skomunikowania, zabezpieczenia porządku, rekreacji (np. place dla dzieci) oraz zaspokojenia innych niezbędnych potrzeb związanych z korzystaniem z powierzchni mieszkaniowej budynku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 21-11-2013
  Remont drogi publicznej jako koszt działalności
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości do której prowadzi gminna droga. Droga ta jest w bardzo złym stanie technicznym. Ponieważ Gmina nie ma środków na jej remont, właściciele nieruchomości położonych przy tej drodze (w tym podatnik) zdecydowali się na partycypowanie w kosztach remontu. Czy koszty remontu drogi będą kosztem uzyskania przychodu dla podatnika? Czy będą one podlegać amortyzacji, czy też mogą być jednorazowo odpisane jako koszt? więcej »
 • 21-08-2013
  Podatek od dróg polnych
  Interpelacja nr 18393 w sprawie podatku od dróg polnych. więcej »
 • 02-08-2013
  Drogi polne a podatek od nieruchomości
  Interpelacja nr 18393 do ministra finansów w sprawie podatku od dróg polnych więcej »
 • 06-02-2013
  Zwrot kosztów opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego a podatek VAT
  Podmioty działające w branży budowlanej często ponoszą koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Opłaty te przenoszone są najczęściej na inwestora, tj. podmiot nabywający usługę budowlaną. Powstaje zatem wątpliwość, czy obciążenie usługobiorcy wskazanymi opłatami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. więcej »
 • 11-07-2012
  Dochody z podatku od środków transportowych a remonty dróg
  Interpelacja nr 5295 do ministra finansów w sprawie rozważenia zmian w zakresie naliczania, poboru i wykorzystania podatku od środków transportu więcej »
 • 20-02-2012
  Opodatkowanie gminnych dróg wewnętrznych
  Interpelacja nr 667 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości mienia gminnego więcej »
 • 15-12-2010
  Nieodpłatny przejazd drogą sąsiada może okazać się bardzo kosztowny
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna posiadająca zabudowaną nieruchomość rozważa wspólnie z właścicielem dużej obszarowo nieruchomości ustanowienie na jej rzecz nieodpłatnej służebności osobistej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez przedmiotową nieruchomość. Celem ustanowienia nieodpłatnej służebności będzie zapewnienie Wnioskodawczyni, jako właścicielce nieruchomości władnącej dostępu do drogi publicznej. Czy w świetle art. 13 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że podstawa opodatkowania nabycia nieodpłatnej służebności osobistej będzie liczona jako 10-krotność 4% wartości tej części nieruchomości, na której ustanowiona zostanie przedmiotowa służebność? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY