Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Dotacje i refundacje

 • 13-08-2008Dotacje dla szpitali
  Rząd przyjął wykaz szpitali, które w II półroczu bieżącego roku zostaną objęte pomocą w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”. Dzięki rządowym dotacjom szpitale będą mogły zredukować swoje zadłużenie. więcej »
 • 05-08-2008Kwalifikowalność VAT a dotacje
  Podstawą systemu VAT jest zasada neutralności podatku od towarów i usług dla podatników VAT wykonujących czynności opodatkowane. Z założenia, podatek od towarów i usług ma obciążać podatnika VAT w zakresie, w jakim dokonał on podwyższenia wartości sprzedawanych towarów i usług. Zatem faktycznie podatek ten obciąża finalnego konsumenta, który nie ma możliwości przerzucenia ciężaru opodatkowania na inne podmioty. więcej »
 • 23-07-2008Przekazanie realizacji zadań ze środków bezzwrotnej pomocy a zwolnienie od CIT
  W przypadku bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej ze zwolnienia w podatku dochodowym nie może skorzystać podmiot, któremu dystrybutor środków zleca wykonanie zadań – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 16-06-2008Zaliczanie do KUP wydatków na opracowanie biznesplanu i sporządzenie wniosków o dotację ze środków UE
  Poniesione przez podatnika ze środków własnych wydatki na usługi doradcze udokumentowane fakturami, związane z opracowaniem biznesplanu inwestycji polegającej na wzięciu w leasing środków trwałych oraz ze sporządzeniem wniosków o dotacje ze środków pomocowych Unii Europejskiej, pozostają w związku ze źródłem przychodów, jakim jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza i jako takie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast dopiero w momencie uzyskania dotacji powinno nastąpić ewentualne wyłączenie tych kosztów, tj. nieuwzględnienie ich w rozliczeniu podatkowym, z racji ich bezpośredniego związku z przychodem uzyskanym ze źródła przychodów, z którego dochód wolny jest od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 13-06-2008Przekazanie realizacji zadań ze środków pomocowych innemu podmiotowi przez beneficjenta pomocy a zwolnienie od CIT
  Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione od podatku dochodowego są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy. Jak więc wynika z treści przepisu, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje jedynie podmiotom, którym bezpośrednio służy przekazana pomoc. Jeżeli natomiast bezpośredni beneficjent zleci wykonanie zadania, na które przeznaczone są bezzwrotne środki, innemu wykonawcy, w tym również osobie fizycznej, to dochody osoby prawnej czy fizycznej wykonującej zlecenie nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w wymienionym wyżej przepisie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 08-05-2008Dotacje tylko dla organizacji rolniczych?
  Wsparcie budżetowe organizacji rolniczych, które działają na forum międzynarodowym, przewidują poselskie projekty ustaw, nad którymi prace rozpoczyna Sejm. Organizacje reprezentowane w Komisji Trójstronnej sprzeciwiają się takiej propozycji, uznając że łamie ona konstytucyjną zasadę równości. więcej »
 • 07-05-2008Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Pytanie podatnika: Czy podatnik, otrzymujący ww. dofinansowanie (dotacje z budżetu) kosztów kształcenia młodocianych pracowników, ma prawo wyboru sposobu ich rozliczania? więcej »
 • 29-04-2008PARP: Wsparcie dla technostarterów
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Wsparcie na rozwoju technostarterów i dla technostarterów”. Termin składania wniosków upływa 30 maja 2008 r. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia projektu przez wnioskodawców upływa 31 października 2008 r. więcej »
 • 20-03-2008Opodatkowanie dotacji i jednorazowy odpis amortyzacyjny w spółce cywilnej
  Pytanie podatnika: Czy otrzymana dotacja stanowi przychód spółki cywilnej, a zakupiony sprzęt jest jej kosztem uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 27-02-2008Przeczytaj koniecznie, jeżeli korzystałeś z dotacji gminnej
  Interpelacja nr 95 do ministra finansów w sprawie zwolnienia osób fizycznych uczestniczących w dotacjach gminnych z podatku dochodowego od osób fizycznych więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »