Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Dotacje i refundacje

 • 21-11-2008Dotacja nie zawsze opodatkowana
  Pytania podatnika: 1. Czy otrzymana dotacja rozwojowa stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT? 2. W jaki sposób Spółka ma udokumentować otrzymanie dotacji rozwojowej? więcej »
 • 20-11-2008Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego a prawo do odliczenia podatku naliczonego
  Załóżmy, że podatnik wykonuje działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według podstawowej, 22-procentowej, stawki. Na podstawie umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy otrzymał refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Z pozyskanych środków dokonał zakupu stosownych urządzeń, dokumentując powyższy zakup fakturami VAT. Czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dotyczących zakupu urządzeń objętych refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy? więcej »
 • 06-11-2008Wydatki na doradztwo są kosztami pośrednimi
  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na doradztwo zarówno na etapie wstępnym, tj. ogólnej oceny możliwości korzystania z funduszy jak też doradztwo na przygotowanie wniosku złożonego do odpowiednich instytucji zwiększą wartość (cenę nabycia) planowanej inwestycji, czy też będą kosztem ogólnym prowadzonej działalności? więcej »
 • 17-10-2008Opodatkowanie środków otrzymanych z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej
  Pytania podatnika: 1. Czy środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej uzyskane przez osobę niepełnosprawną w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wydatki na zakup towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi są kosztem podatkowym, pomimo iż zakupy te zostały, sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? więcej »
 • 14-10-2008Orzecznictwo: Stypendium od instytucji zagranicznej
  W piśmie z dnia 14 marca 2007 r. M.C. zawarł wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - zwanej dalej "p.d.f."). We wniosku wskazał, że założona w USA A. jest międzynarodową organizacją pozarządową "non-profit", której celem jest promocja zjawiska przedsiębiorczości społecznej. A. inwestuje w społecznych przedsiębiorców, którzy wdrażają systemowe rozwiązania problemów społecznych. Osoby te są przyjmowane do organizacji i nazywane "członkami A.". Podatnik został członkiem A. od października 2006 roku i od tego momentu otrzymuje stypendium tej organizacji. więcej »
 • 14-10-2008Opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych z dotacji unijnych
  Interpelacja nr 4734 do ministra finansów w sprawie pracowników finansowanych z funduszy unijnych więcej »
 • 13-08-2008Dotacje dla szpitali
  Rząd przyjął wykaz szpitali, które w II półroczu bieżącego roku zostaną objęte pomocą w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”. Dzięki rządowym dotacjom szpitale będą mogły zredukować swoje zadłużenie. więcej »
 • 05-08-2008Kwalifikowalność VAT a dotacje
  Podstawą systemu VAT jest zasada neutralności podatku od towarów i usług dla podatników VAT wykonujących czynności opodatkowane. Z założenia, podatek od towarów i usług ma obciążać podatnika VAT w zakresie, w jakim dokonał on podwyższenia wartości sprzedawanych towarów i usług. Zatem faktycznie podatek ten obciąża finalnego konsumenta, który nie ma możliwości przerzucenia ciężaru opodatkowania na inne podmioty. więcej »
 • 23-07-2008Przekazanie realizacji zadań ze środków bezzwrotnej pomocy a zwolnienie od CIT
  W przypadku bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej ze zwolnienia w podatku dochodowym nie może skorzystać podmiot, któremu dystrybutor środków zleca wykonanie zadań – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 16-06-2008Zaliczanie do KUP wydatków na opracowanie biznesplanu i sporządzenie wniosków o dotację ze środków UE
  Poniesione przez podatnika ze środków własnych wydatki na usługi doradcze udokumentowane fakturami, związane z opracowaniem biznesplanu inwestycji polegającej na wzięciu w leasing środków trwałych oraz ze sporządzeniem wniosków o dotacje ze środków pomocowych Unii Europejskiej, pozostają w związku ze źródłem przychodów, jakim jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza i jako takie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast dopiero w momencie uzyskania dotacji powinno nastąpić ewentualne wyłączenie tych kosztów, tj. nieuwzględnienie ich w rozliczeniu podatkowym, z racji ich bezpośredniego związku z przychodem uzyskanym ze źródła przychodów, z którego dochód wolny jest od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »