INDEKS TEMATYCZNY » dostawca

 • 19-12-2017
  Firmy mają nadal problemy z wypłacalnością
  W listopadzie w oficjalnych źródłach sądowych opublikowano informacje o 73 przypadkach niewypłacalności polskich przedsiębiorstw – wynika z danych zebranych przez firmę Euler Hermes. Liczba okazała się taka sama względem listopada 2016 r. Od początku obecnego roku zanotowano już łącznie 826 niewypłacalności, co oznacza wzrost o 13 proc. rok do roku. więcej »
 • 14-06-2017
  Polska wciąż bardzo atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych
  Potencjał Polski pod względem atrakcyjności inwestycyjnej jest nadal bardzo duży – wynika z nowego raportu pn. „Inwestycje w Polsce. Niewyczerpany potencjał”, który przygotowała firma doradcza Deloitte we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Inwestorzy doceniają m.in. pracowników i poddostawców, a pewne problemy rodzi poziom skomplikowania systemu podatkowego. więcej »
 • 21-03-2016
  VAT na towary wrażliwe. Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe dostawcy
  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca może odpowiadać solidarnie na podstawie art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług? więcej »
 • 28-04-2014
  Rabaty a VAT 2014r. Wystawianie zbiorczych faktur korygujących
  Pytanie podatnika: Czy praktyka Spółki dotycząca wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących przyznane rabaty jest prawidłowa w rozumieniu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.? więcej »
 • 20-08-2013
  Kasy rejestrujące: Oznaczanie towarów na paragonach fiskalnych
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni postępuje zgodnie z przepisami, stosując nazwy na paragonach wg rodzaju (kategorii)? więcej »
 • 05-08-2013
  Noty korygujące. Podstawowe zasady wystawiania
  Pewnym rodzajem faktury jest nota korygująca. Wystawia się ją w razie pomyłek mniejszej wagi, ale uwaga – wystawiana nie jest przez sprzedawcę, a przez nabywcę. więcej »
 • 21-09-2012
  Dostawa w prawie cywilnym
  Umowa dostawy jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, gdzie jedna ze stron – dostawca - zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz dostarczenia ich częściami lub co pewien okres, a druga strona - odbiorca – zobowiązuje się rzeczy te odebrać oraz zapłacić cenę. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.09.2022

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1390.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2022

Szkolenie on-line: Dozwolona optymalizacja podatkowa z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.09.2022

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.09.2022

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2022

Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY