Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Doradcy podatkowi

 • 07-11-2011Pomoc prawna z urzędu a opodatkowanie PIT
  Działalność zawodowa doradcy podatkowego świadczona w ramach pomocy prawnej z urzędu to pozarolnicza działalność gospodarcza, o której stanowi art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co odpowiada kwalifikacji osiąganych przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 12-04-2011Ważne dla doradców podatkowych postanowienie NSA
  Teza: Doradca podatkowy nie jest osobą uprawnioną do sporządzenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. więcej »
 • 05-10-2010Opłata za egzamin na doradcę w górę
  W związku z nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym, która weszła w życie 7 sierpnia br., w tym przepisów stanowiących podstawę prawną rozporządzeń do ustawy, pojawiła się konieczność wydania nowych przepisów wykonawczych. Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało w BIP na swojej stronie internetowej projekty czterech nowych rozporządzeń dotyczących zawodu doradcy podatkowego. Projektowane regulacje w większości stanowią powtórzenie obowiązujących przepisów. Najistotniejszą zmianą jest wyższa opłata za egzamin na doradcę podatkowego, która ma wynieść 900 zł, a w przypadku ponownego egzaminu – 600 zł. Obecnie opłaty te wynoszą odpowiednio 600 i 300 zł. więcej »
 • 19-05-2010Doradcy podatkowi czekają na zniesienie barier
  Interpelacja nr 14939 do ministra finansów w sprawie doradztwa podatkowego więcej »
 • 17-02-2010Więcej swobody dla doradców podatkowych
  Wdrożenie do polskiego prawa postanowień unijnej dyrektywy usługowej, która ogranicza bariery w podejmowaniu i prowadzeniu działalności usługowej przez doradców podatkowych, to najważniejszy cel zaakceptowanej przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają też poprawić funkcjonowanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz zmienić niektóre zasady wykonywania zawodu doradcy. więcej »
 • 09-12-2009Reklama także dla doradcy podatkowego
  Likwidacja całkowitego zakazu reklamy, dopuszczenie możliwości wykonywania zawodu doradcy podatkowego w spółce komandytowo-akcyjnej, a także zniesienie generalnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę to najważniejsze ze zmian zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw, zamieszczonym na stronie internetowej resortu finansów w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. więcej »
 • 17-11-2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
  tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) więcej »
 • 02-09-2009Doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej będzie mógł zwolnić tylko sąd
  Interpelacja nr 10748 do ministra finansów w sprawie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym więcej »
 • 11-08-2009Mniej ograniczeń w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego
  Interpelacja nr 10177 do ministra finansów w sprawie art. 33 ustawy o doradztwie podatkowym więcej »
 • 15-07-2009Małżonek urzędnika będzie mógł być doradcą podatkowym
  Interpelacja nr 9702 do ministra finansów w sprawie nowelizacji art. 33 ustawy o doradztwie podatkowym więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »