INDEKS TEMATYCZNY » Dokumentacja rachunkowa

 • 21-07-2023
  PKPiR: Dowód wewnętrzny wyłącznie w ściśle określonych przypadkach
  Prowadzę działalność gospodarczą, w trakcie której zawieram wiele drobnych umów zlecenia i o dzieło. Czy mam obowiązek rozliczać koszty z tych umów, zapisując je w PKPiR osobno i dokumentując każdy koszt rachunkiem, czy mogę dokonać na koniec miesiąca zestawienia wypłaconych i udokumentowanych rachunkami kwot oraz potraktować to zestawienie jako dowód wewnętrzny, na podstawie którego zaksięguję kwotę kosztów łącznie raz w miesiącu? więcej »
 • 12-12-2014
  Ułatwienia dla podatników: Ma być szybko, łatwo i przyjemnie
  Interpelacja nr 29157 do ministra finansów w sprawie ułatwień podatkowych w 2015 r. więcej »
 • 11-03-2013
  Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
  Podstawowe regulacje dotyczące zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawarte są w rozporządzeniu ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475, z późn. zm.). W myśl § 10 tego rozporządzenia w ciągu 20 dni od założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnicy zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych oraz spółki partnerskiej zawiadomienie składa każdy ze wspólników naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania. więcej »
 • 18-03-2010
  Podatek VAT: Dokumentowanie usług eksportowych
  Od początku bieżącego roku (tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług), obowiązują nowe reguły ustalania miejsca świadczenia usług. Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2010 r. dotyczą przede wszystkim transgranicznego obrotu komercyjnego, tj. czynności realizowanych między podatnikami podatku VAT z różnych państw. Decydującą rolę w niniejszym zakresie odgrywa obecnie miejsce siedziby usługobiorcy (ew. miejsce gdzie znajduje się stała placówka prowadzonej przez niego działalności, bądź też miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub ma zwykłe miejsce pobytu). Miejsce to wyznacza bowiem kraj właściwy do opodatkowania podatkiem VAT. więcej »
 • 04-02-2009
  Dokumentowanie transakcji zakupu towarów
  Pytanie podatnika: Czy zakup od ludności mebli, przedmiotów dekoracyjnych i codziennego użytku może być udokumentowany dowodem wewnętrznym i na jego podstawie zaewidencjonowany w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów? więcej »
 • 16-01-2009
  Anulowanie błędnie sporządzonych faktur
  Pytanie podatnika: Czy błędnie sporządzone faktury VAT, które nie zostały doręczone do klienta mogą zostać anulowane przez dokonanie odpowiedniej adnotacji na oryginale i kopii? więcej »
 • 22-12-2008
  Kto może prowadzić rachunkowość szkół i przedszkoli
  Zapytanie nr 2227 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o rachunkowości więcej »
 • 19-12-2008
  Wystawianie wspólnego rachunku przez współwłaścicieli nieruchomości
  Pytanie podatnika: Czy współwłaściciele kamienicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, mogą wystawić jeden wspólny rachunek dla określonego najemcy? więcej »
 • 13-05-2008
  Przekształcenie spółki a prawo do wyboru rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do wyboru rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej za rok 2008 (wyboru formy ewidencji w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów), czy też spółka jawna musi prowadzić księgi rachunkowe do końca roku obrotowego tj. do dnia 31 grudnia 2008 r.? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.09.2023

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY