Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » dokumentacja

 • 21-08-2014Przechowywanie ksiąg i dokumentów podatkowych
  Jak długo należy przechowywać księgi oraz dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą? więcej »
 • 13-02-2014Podatki 2014. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i ksiąg
  Jak długo należy przechowywać księgi oraz dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą? więcej »
 • 30-01-2014Dokumentowanie kosztów. Dowody księgowe dla potrzeb PKPiR
  Pytanie podatnika: Czy można zaksięgować dowód wewnętrzny tzw. „WZ”, w którym są wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury? Czy można zaksięgować dowód wewnętrzny, prowadząc rozliczenie na zasadach ogólnych przy PKPiR, jeśli nie ma możliwości otrzymania faktury za ten towar od firmy, gdyż nie ma kontaktu. więcej »
 • 27-01-2014Dokumentacja podatkowa ważniejsza niż dowody z zeznań
  Teza: Niewystarczające jest wskazanie, że podatnik mógł gdziekolwiek nabyć towary i surowce niezbędne do prowadzonej działalności; za niewystarczające w tym zakresie należy także uznać dowody osobowe. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której podmioty prowadzące działalność, mogłyby zastąpić obowiązek należytego prowadzenia dokumentacji podatkowej, a podstawa opodatkowania w istocie byłaby ustalana na podstawie zeznań. więcej »
 • 13-01-2014Wypożyczenie akt sprawy może uzasadniać zwłokę w postępowaniu
  Teza: Czynność wypożyczenia akt sprawy, podjęta przez sąd administracyjny w związku z obowiązkiem współpracy z organami kontroli skarbowej, stanowi okoliczność uzasadniającą zwłokę w danym postępowaniu i nie może uzasadniać stwierdzenia przewlekłości postępowania. więcej »
 • 09-12-2013Dokumenty księgowe. Zasady przechowywania
  Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem i zniszczeniem. więcej »
 • 07-11-2013Podatkowa księga przychodów i rozchodów czy pełna księgowość?
  Pytanie podatnika: Czy w świetle zapisów art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy też może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (czyli nie stosować przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)? więcej »
 • 04-11-2013Przechowywanie faktur. Najważniejsze zasady
  Dopuszczalne jest przechowywanie wystawionych faktur w komputerowym systemie księgowym, w którym dokumenty te zostały wystawione (z możliwością wydruku faktury w każdym momencie), bez jednoczesnego obowiązku przechowywania wystawionych faktur w postaci papierowej. więcej »
 • 10-10-2013W jakim języku sporządza się umowę o pracę?
  W jakim języku pracodawca powinien sporządzić umowę o pracę? Czy umowę można zawrzeć w języku obcym? więcej »
 • 22-08-2013Faktury elektroniczne. Konieczna zgoda odbiorcy
  Odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Sposób uzyskania zgody jest bardzo prosty, ale nie każdy z odbiorców ją wyrazi. Są osoby, które np. nie korzystają na co dzień z komputera. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »