Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » dofinansowanie

 • 20-08-2014Zasiłki rodzinne do zmiany?
  Interpelacja nr 26480 w sprawie uprawnień polskich rodzin do otrzymywania zasiłków rodzinnych więcej »
 • 18-07-2014Skutki podatkowe zwrotu kosztów za wymianę okien
  Pytanie: Posiadam PIT-8C otrzymany ze spółdzielni mieszkaniowej z tytułu zwrotu kosztów za wymianę okien. Z treści pisma jakie otrzymałam ze spółdzielni mieszkaniowej wynika, że właściciele mieszkań posiadający tytuł własności - odrębną własność lokalu mieszkalnego - otrzymujący ze spółdzielni dofinansowanie za wymianę stolarki okiennej nie muszą płacić podatku dochodowego od osiągniętych przychodów. Czy z tytułu zwrotu kosztów za wymianę stolarki okiennej jestem zobowiązana do zapłaty podatku? więcej »
 • 08-07-2014Źródło otrzymania dotacji a rozliczenie podatkowe
  Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację, subwencję, dopłatę i tym podobną pomoc finansową, nie tylko mają obowiązek rozliczenia jej wobec instytucji, która tego wsparcia udzieliła, ale również muszą mieć na uwadze związane z tym skutki podatkowe. Ważne przy tym jest głównie to, z jakiego tytułu (z jakiego programu pomocowego) wsparcie zostało otrzymane. Prawidłowe rozliczenie pod względem podatkowym wiąże się z koniecznością ewentualnego rozpoznania przychodu oraz dopuszczalnością ujęcia poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodów. więcej »
 • 03-07-2014Darowizny i środki z pomocy społecznej. Z podatkiem czy bez?
  Świadczenia przekazywane na rzecz beneficjentów co do zasady są przychodami z innych źródeł. Mogą one jednak korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT. Sprawdźmy, jakie warunki muszą być spełnione, aby świadczenia te były wolne od podatku. więcej »
 • 30-06-2014Działalność gospodarcza. Czy będzie pomoc dla kobiet?
  Interpelacja nr 26196 w sprawie wsparcia finansowego dla kobiet prowadzących lub rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. więcej »
 • 25-06-2014Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Potrzebne są zmiany?
  Interpelacja nr 25939 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej więcej »
 • 02-06-2014Wynagrodzenia za odbyty staż przez uczniów a PIT
  Pytanie podatnika: Czy stypendium stażowe wypłacane uczniom/uczennicom z projektu współfinansowanego ze środków europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podlega zwolnieniu od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT? więcej »
 • 30-05-2014Koszty przy sprzedaży środka trwałego sfinansowanego dotacją
  Pytanie podatnika: Czy w momencie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, którego zakup częściowo został sfinansowany dotacją, koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła cała niezamortyzowana wartość środka trwałego, bez rozbicia na część objętą dofinansowaniem i część nie objętą dofinansowaniem? więcej »
 • 15-05-2014Dla kogo świadczenia z ZFŚŚ?
  W regulaminie funduszu znajduje się zapis, zgodnie z którym prawo do świadczeń z funduszu przysługuje pracownikom którzy przepracowali w zakładzie 1 rok. Czy taki zapis jest prawidłowy? więcej »
 • 09-05-2014Dotacje dla barów mlecznych, czyli ile mięsa w mięsie?
  Interpelacja nr 24631 w sprawie doprecyzowania przepisów dotyczących pojęcia dania mięsnego w barach mlecznych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »