Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » dofinansowanie

 • 06-07-2015Zasiłek pielęgnacyjny będzie wyższy?
  Interpelacja nr 32877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego. więcej »
 • 05-06-2015Będzie nowa pomoc dla przedsiębiorców?
  Interpelacja nr 32430 do ministra gospodarki w sprawie rządowej pomocy dla przedsiębiorstw rozwijających działalność za granicą. więcej »
 • 02-06-2015Zwrot za okna. Skutki podatkowe w PIT
  Pytanie podatnika: Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę okna, które zostały odliczone w ramach ulgi? więcej »
 • 02-06-2015Pomoc z fundacji z podatkiem czy bez?
  Interpelacja nr 32600 do ministra finansów w sprawie zwolnień z opodatkowania pomocy otrzymanej od organizacji pożytku publicznego. więcej »
 • 30-03-2015Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  Pytanie: W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 18-02-2015Podatki 2016: Dofinansowanie studiów zagranicznych będzie zwolnione z PIT
  Wybitni polscy studenci będą mogli liczyć na sfinansowanie przez państwo studiów na uczelniach zagranicznych – wynika z projektu przyjętego we wtorek przez rząd. Nowe świadczenia, dotyczące m.in. kosztów zakwaterowania, utrzymania i czesnego, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). więcej »
 • 26-01-2015Zwolnienie studenta z czesnego. Skutki podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną studenta zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminową zapłatę należności, o których mowa w regulaminach pobierania opłat i zarządzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Uczelnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytułu? więcej »
 • 29-12-2014Podatkowe skutki otrzymania dotacji
  Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację, subwencję, dopłatę itp. pomoc finansową, mają obowiązek rozliczenia jej nie tylko wobec instytucji, która tego wsparcia udzieliła, ale również muszą mieć na uwadze związane z tym skutki podatkowe. Ważne przy tym jest przede wszystkim to, z jakiego tytułu (z jakiego programu pomocowego) wsparcie to zostało otrzymane. Prawidłowe rozliczenie pod względem podatkowym wiąże się z koniecznością ewentualnego rozpoznania przychodu oraz dopuszczalnością ujęcia poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodów. więcej »
 • 16-10-2014Rozliczenia VAT. Dofinansowanie jako opodatkowany obrót
  Pytanie podatnika: Czy pomoc otrzymana przez Towarzystwo na realizację operacji „O .....” stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Towarzystwo ma możliwość odzyskania podatku VAT od dokonywanych zakupów towarów i usług w ramach pozyskanej pomocy? więcej »
 • 20-08-2014Zasiłki rodzinne do zmiany?
  Interpelacja nr 26480 w sprawie uprawnień polskich rodzin do otrzymywania zasiłków rodzinnych więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »