Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Dodatkowy urlop macierzyński

 • 22-05-2014Termin złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński
  Zapytanie nr 6383 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad składania wniosku o dodatkowy urlop macierzyński więcej »
 • 24-07-2013Wyjaśnienia ZUS ws. zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego
  Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w przypadku ustania ubezpieczenia w czasie tych urlopów więcej »
 • 28-06-2013Zasiłki macierzyńskie od 17 czerwca 2013 r.
  W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675). Przepisy tej ustawy zmieniają m. in. przepisy Kodeksu pracy w części dotyczącej urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego oraz przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie dotyczącym zasiłku macierzyńskiego. więcej »
 • 21-06-2013Urlopy dla rodziców. Ważne terminy
  Jeśli koniec podstawowego urlopu macierzyńskiego przypada w okresie od 24 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., wniosek o dodatkowy urlop macierzyński (o ile nie złożyło się go przed 17 czerwca 2013 r.) należy złożyć nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu. więcej »
 • 14-06-2013Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 17 czerwca 2013 r.
  Zupełna nowość - 26 tygodniowy urlop rodzicielski oraz wydłużony do 6 tygodni tzw. dodatkowy urlop macierzyński to dwie najważniejsze zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 17 czerwca 2013 r. Dzięki nim rodzice będą mogli pozostać w domu z dzieckiem przez rok od jego narodzin lub przysposobienia. więcej »
 • 07-06-2013Zmiany w urlopach rodzicielskich. Dodatkowy urlop macierzyński
  Po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego (obligatoryjnego) przysługuje prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego (nieobowiązkowego). Jego obecny wymiar wynosi: do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 6 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci. więcej »
 • 05-06-2013Zmiany w urlopach rodzicielskich: Urlop uzupełniający
  Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie nowej ustawy, czyli 17 czerwca 2013 r. będą korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego na obecnych zasadach nabędą prawo do urlopu uzupełniającego (dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze) w wysokości różnicy między nowym wymiarem dodatkowego urlopu macierzyńskiego a wymiarem urlopu już udzielonym. więcej »
 • 25-01-2012Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2012 r.
  Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu ojcowskiego. Wymiary tych urlopów określone są przepisami Kodeksu pracy. więcej »
 • 27-12-2011Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2012 r.
  Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. W przyszłym roku wydłużeniu ulega wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Dłuższy będzie także okres do skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Ponadto, pracodawca nie będzie już potrzebował opinii rzeczoznawcy ds. bhp przy budowie lub przebudowie obiektu z pomieszczeniami pracy. więcej »
 • 17-02-2011Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  Od 1 stycznia 2010 r. pracownica, która urodziła dziecko, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w wymiarze: 1) do 2 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka, 2) do 3 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r. Od 1 stycznia 2010 r. zasiłek macierzyński przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje także osobom ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu niebędącym pracownikami, osobom pobierającym zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia oraz osobom pobierającym zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »