INDEKS TEMATYCZNY » dochodzenie należności

 • 26-06-2018
  Rekompensata 40 euro w transakcjach handlowych
  Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o terminach zapłaty możliwość domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności nie jest obwarowana żadnymi dodatkowymi przesłankami. Rekompensata w równowartości kwoty 40 euro stanowi stałą, zryczałtowaną kwotą uśrednionych kosztów dochodzenia należności i jest niezależna od czynników takich jak wina dłużnika czy czas opóźnienia - wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. więcej »
 • 29-03-2018
  Postępowanie cywilne: Zmiany w dochodzeniu roszczeń coraz bliżej
  Celem zmian dotyczących dochodzenia roszczeń, dla których upłynął termin przedawnienia jest zapewnienie ochrony dłużnikom będącym konsumentami. Nie zawsze osoby te są świadome tego, że upłynął już termin przedawnienia albo, że zachodzi potrzeba zgłoszenia zarzutu przedawnienia w trakcie procesu - poinformowało MS. więcej »
 • 25-09-2014
  Skarb Państwa straci pierwszeństwo przy dochodzeniu roszczeń
  Resort sprawiedliwości proponuje w projekcie Prawa restrukturyzacyjnego korzystną dla firm zmianę ws. kolejności zaspokajania wierzytelności z majątku upadłego. Skarb Państwa ma zostać pozbawiony pierwszeństwa przy dochodzeniu roszczeń. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2015 r. więcej »
 • 08-07-2014
  Dochodzenie roszczeń przez następców prawnych dawnych właścicieli
  Pomimo podejmowanych prób do tej pory nie udało się stworzyć ustawy reprywatyzacyjnej. Nie oznacza to jednak, że osoby wywłaszczone na podstawie dekretu Bieruta oraz ich następcy prawni są pozbawieni prawa do dochodzenia roszczeń. więcej »
 • 19-12-2012
  Dochodzenie roszczeń od dłużników na podstawie weksla
  Wekslem jest papier wartościowy sporządzony zgodnie z przepisami Prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie. Obecnie w obrocie gospodarczym weksel stosowany jest głównie w celu zabezpieczenia wierzytelności remitenta (inaczej: pierwszego posiadacza weksla, na którego zlecenie lub rzecz wierzytelność ma zostać wypłacona). Nieodzownym elementem związanym z wekslem jest deklaracja wekslowa. Weksel to nie tylko forma zabezpieczenia wierzytelności, która spełnia jednocześnie funkcję motywującą dłużnika do spełnienia świadczenia. Z posiadaniem weksla wiążą się również istotne ułatwienia dotyczące dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. więcej »
 • 14-12-2012
  Niezapłacone należności. Postępowanie przed sądem a podpis na fakturze
  Przepisy podatkowe uprościły wystawianie faktur VAT. Podpis odbiorcy nie jest już konieczny. Może się jednak okazać bezcenny w postępowaniu przed sądem. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY