INDEKS TEMATYCZNY » Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

 • 09-09-2013
  Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  Interpelacja nr 18787 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nabywania prawa do zasiłku chorobowego przez osoby ubezpieczone dobrowolnie więcej »
 • 27-06-2013
  Nowe zasady w zasiłkach chorobowych dla przedsiębiorców
  Interpelacja nr 17105 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składki ubezpieczenia chorobowego płaconej przez pracodawców więcej »
 • 22-05-2013
  Składki ZUS: Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
  Przedsiębiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, pod warunkiem opłacenia w terminie składek należnych na to ubezpieczenie. Zatem, samo zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie jest wystarczające do podlegania temu ubezpieczeniu, istotnym warunkiem jest tu także opłacenie składki na to ubezpieczenie we właściwym terminie i wysokości - wyjaśnił ZUS. więcej »
 • 21-11-2011
  Nianie a ubezpieczenia społeczne
  Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze. więcej »
 • 18-11-2009
  Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy
  6 listopada br. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. więcej »
 • 21-09-2009
  Orzecznictwo: Zmiana tytułu ubezpieczenia nie przerywa okresu ubezpieczenia
  Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą nie wlicza się wynagrodzenia za pracę uzyskanego w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy; wlicza się natomiast przychód uzyskany w poprzednim okresie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli w ubezpieczeniu chorobowym - bez względu na jego tytuł - nie wystąpiły przerwy przekraczające 30 dni (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). więcej »
 • 08-09-2009
  Informacja ZUS z dnia 7 września 2009 r. w sprawie najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2009 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
  Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2009 r. (M.P. Nr 52, poz.747) - przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2009 r. wynosiło 3081,48 zł. W związku z powyższym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2009 r. dla: więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

07.02.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.02.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.02.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty rozliczania PIT osób osiągających dochody z zagranicy

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
14.02.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
15.02.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY