Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

 • 26-11-2021Ważne zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach od 1 stycznia 2022 r.
  Od nowego roku zmienią się przepisy dotyczące zasad obejmowania i ustawania ubezpieczeń dobrowolnych – emerytalnego, rentowych i chorobowego [1]. Nieterminowe opłacenie składek nie będzie już powodowało ustania tych ubezpieczeń. więcej »
 • 03-10-2019Wyjaśnienia ZUS w sprawie świadczeń chorobowych dla doktorantów
  Doktoranci, którzy rozpoczną studia doktoranckie nie wcześniej niż w roku akademickim 2019/2020 podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz będą mogli podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. więcej »
 • 15-11-2018Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców - opłacane na bieżąco, ale nie zawsze z prawem do świadczenia
  By ubezpieczony uzyskał prawo do świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego, kwota zaległości z tytułu składek na to ubezpieczenie nie może przekroczyć 6,60 zł. Zaliczanie z urzędu dokonanych przez płatnika składek wpłat składek na poczet zaległości najstarszych ma wpływ na prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Zaliczenie dokonanych wpłat na poczet składek od najstarszych należności może spowodować, że osoba występująca o zasiłek, opłacająca składki na bieżąco, ale która posiada zaległości w opłacaniu składek, nie otrzyma tego świadczenia z powodu nie podlegania ubezpieczeniu. więcej »
 • 16-10-2018Przedsiębiorca na chorobowym
  Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, co będzie jeśli zachorujesz i czy będziesz mógł liczyć na podobne świadczenia, jakie ma pracownik na etacie (tzw. chorobowe)? Możesz je otrzymywać, ale pod warunkiem, że zgłosisz się do ubezpieczenia chorobowego i będziesz terminowo opłacał składki. Ubezpieczenie chorobowe w przypadku przedsiębiorcy jest dobrowolne, a objęcie nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej (jest to indywidualna decyzja przedsiębiorcy – czy przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, czy też nie). więcej »
 • 13-09-2018Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - trzeba uważać na terminy
  Przedsiębiorca, który chce być objęty ubezpieczeniem chorobowym, musi złożyć w tej sprawie wniosek. Nie może też spóźniać się z opłacaniem składek na ubezpieczenie - spóżnienie spowoduje ustanie ubezpieczenia, a to z kolei skutkuje długim okresem wyczekiwania.  więcej »
 • 05-04-2018ZUS: Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
  Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - jeśli obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem odbywa się tylko na jego wniosek, i obejmuje okres od dnia wskazanego we wniosku. Dzień ten nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. więcej »
 • 25-05-2016Błędy w umowie o pracę a prawo do zasiłku chorobowego
  Zapytanie nr 440 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie uzyskania prawa do zasiłku chorobowego więcej »
 • 09-09-2013Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  Interpelacja nr 18787 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nabywania prawa do zasiłku chorobowego przez osoby ubezpieczone dobrowolnie więcej »
 • 27-06-2013Nowe zasady w zasiłkach chorobowych dla przedsiębiorców
  Interpelacja nr 17105 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składki ubezpieczenia chorobowego płaconej przez pracodawców więcej »
 • 22-05-2013Składki ZUS: Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
  Przedsiębiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, pod warunkiem opłacenia w terminie składek należnych na to ubezpieczenie. Zatem, samo zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie jest wystarczające do podlegania temu ubezpieczeniu, istotnym warunkiem jest tu także opłacenie składki na to ubezpieczenie we właściwym terminie i wysokości - wyjaśnił ZUS. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »