Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Deficyt sektora finansów publicznych

 • 17-02-2010Unijni ministrowie finansów bez zastrzeżeń do polskiego planu obniżania deficytu
  Polska postępuje zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, więc nie jest konieczne podejmowanie kolejnych działań dyscyplinujących w ramach procedury nadmiernego deficytu – uznała Rada UE do spraw gospodarczych i finansowych, która obradowała w Brukseli we wtorek, 16 lutego. Komunikat z posiedzenia Ecofin opublikowała Komisja Europejska. więcej »
 • 10-02-2010KIG: Do spełnienia kryteriów konwergencji konieczna redukcja wydatków „sztywnych”
  Bez faktycznego upowszechnienia podstawowego systemu emerytalnego program konwergencji stanie się zbiorem pobożnych życzeń – tak Krajowa Izba Gospodarcza zareagowała na ogłoszenie przez rząd ostatnich poprawek w programie konwergencji, określającym plan spełnienia przez Polskę kryteriów przyjęcia unijnej waluty. KIG jest przeciwna uzdrawianiu stanu finansów publicznych poprzez wzrost obciążeń fiskalnych. więcej »
 • 09-02-2010Rząd: Deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,9 proc. PKB w 2012 r.
  W poniedziałek 8 lutego rząd przyjął aktualizację programu konwergencji, czyli harmonogramu dostosowania polskiej gospodarki do kryteriów określonych w Traktacie z Maastricht. Dokument zawiera opis sytuacji gospodarczej kraju i najważniejsze informacje o stanie finansów publicznych. Jednym z priorytetów średniookresowej strategii rządu pozostaje wejście do strefy euro, co ma być możliwe dzięki obniżeniu deficytu sektora finansów publicznych do 2,9 proc. w 2012 r. oraz utrzymaniu długu publicznego poniżej 60 proc. PKB. więcej »
 • 27-10-2009UE: Trzykrotny wzrost deficytu finansów publicznych
  W ubiegłym roku, w porównaniu z rokiem 2007, deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny wzrosły zarówno w strefie euro, jak i w UE27 – podał Eurostat. W strefie euro deficyt wzrósł z 0,6 proc. PKB w 2007 do 2 proc. w 2008 r., a w UE27 – z 0,8 do 2,3 proc. Z kolei dług publiczny w strefie euro zwiększył się na koniec 2008 r. do 69,3 proc. do PKB z 66 proc. na koniec 2007 r., a w całej Unii – z 58,7 do 61,5 proc. więcej »
 • 23-10-2009W 2008 r. dług publiczny wyniósł 3,6 proc. PKB
  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował przesłaną Komisji Europejskiej informację na temat deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w ubiegłym roku. Wynika z niej, że deficyt osiągnął 3,6 proc., a dług publiczny 47,2 proc. PKB. Według przewidywań Ministerstwa Finansów obydwa te wskaźniki za rok 2009 pogorszą się o kilka punktów procentowych. więcej »
 • 02-07-2009Deficyt sektora finansów publicznych – prawie 7 proc.
  Z opublikowanej przez Ministerstwo Finansów kwartalnej informacji o stanie finansów publicznych i sytuacji makroekonomicznej wynika, że w IV kwartale 2008 r. sektor instytucji rządowych i samorządowych zanotował wynik na poziomie -22,98 mld zł, tj. -6,6 proc. PKB. więcej »
 • 24-06-2009KE wszczęła procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Polsce
  Na podstawie przekazanych w kwietniu br. danych dotyczących wyników budżetowych za 2008 r. Komisja stwierdziła, że w Polsce oraz na Litwie, Malcie i w Rumunii istnieje nadmierny deficyt w rozumieniu art. 104 ust. 7 Traktatu UE i wyznaczyła terminy korekty tych deficytów. Oceny i zalecenia przygotowano na podstawie wiosennej prognozy Komisji. Zaproponowane terminy uwzględniają wyjściową pozycję budżetową, uwarunkowania wynikające z europejskiego planu naprawy gospodarczej, a także perspektywy gospodarcze. więcej »
 • 27-04-2009BCC: Deficyt i recesja zagrażają przyjęciu euro
  Zdaniem prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty Business Centre Club, prognozowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy scenariusz spadku polskiego PKB w bieżącym roku jest realny, co oznacza, że deficyt sektora finansów publicznych może osiągnąć w 6-8 proc. W tej sytuacji plany przyjęcia euro w 2012, a nawet w 2013 roku nie będą mogły zostać zrealizowane. więcej »
 • 23-04-2009UE: Wyższy deficyt i dług publiczny
  W 2008 r. deficyt budżetowy i dług publiczny, zarówno w strefie euro, jak i w UE27 wzrosły w porównaniu z rokiem 2007. W strefie euro relacja deficytu finansów publicznych do PKB wzrosła z 0,6 proc. w 2007 r. do 1,9 proc. w 2008 r., a w UE27 – z 0,8 do 2,3 proc. W strefie euro dług publiczny na koniec 2008 r. osiągnął 69,3 proc. PKB, wobec 66 proc. na koniec 2007 r. W UE27 dług zwiększył się z 58,7 do 61,5 proc. więcej »
 • 22-04-2009Deficyt wzrósł o 2 pkt. proc.
  W 2008 r. deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 3,9 proc. PKB – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w porównaniu z rokiem 2007 deficyt wzrósł o 2 pkt. proc., przekraczając tym samym o 0,9 pkt. poziom dopuszczalny w UE. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »