INDEKS TEMATYCZNY » Czesne

 • 21-04-2021
  WSA. Zwolnienie z czesnego a przychód pracownika
  Zwolnienie z opłaty rejestracyjnej i 80% kosztów czesnego stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu tym podatkiem. W konsekwencji spółka jest zobowiązana do wypełniania obowiązku płatnika zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. więcej »
 • 10-07-2020
  Nauka może być kosztem działalności
  Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opieki zdrowotnej postanowił poszerzyć ofertę wykonywanych przez siebie usług medycznych. Uczęszczając na zaoczne zajęcia na kierunku technika dentystycznego w szkole medycznej zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na wykonywanie pracy we własnej pracowni, i które w przyszłości będą podstawowym źródłem pozyskiwania przychodu z działalności. Czy przedsiębiorca ma możliwość zakwalifikowania comiesięcznego czesnego za naukę jako kosztów uzyskania przychodu? więcej »
 • 17-08-2016
  Wydatki na edukację jako koszt podatkowy przedsiębiorcy
  Wydatki związane ze zdobywaniem bądź podnoszeniem przez przedsiębiorcę kwalifikacji w formie studiów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy, jeżeli nabywana w toku kształcenia wiedza oraz umiejętności są istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. więcej »
 • 26-01-2015
  Zwolnienie studenta z czesnego. Skutki podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną studenta zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminową zapłatę należności, o których mowa w regulaminach pobierania opłat i zarządzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Uczelnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytułu? więcej »
 • 12-08-2014
  Zwolnienie z czesnego za szkołę a przychód w PIT
  Uczelnia w uzasadnionych przypadkach może zwolnić studenta z opłat za studia. Czy tego rodzaju ulga będzie stanowiła przychód, od którego trzeba zapłacić podatek? Czy będzie to świadczeniem nieodpłatnym? Sprawdźmy. więcej »
 • 06-09-2012
  Wydatki na studia jako koszt uzyskania przychodów przedsiębiorcy
  Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Sprawdźmy, czy kosztem mogą być wydatki poniesione na studia, dojazdy do szkoły i noclegi. więcej »
 • 16-05-2011
  Wydatki na studia nie zawsze będą kosztem przedsiębiorcy
  Pytanie podatnika: 1. Czy mogę do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć opłaty czesnego za studia na obydwu kierunkach oraz inne koszty związane z kształceniem (dojazdy; zakup podręczników)? 2. W przypadku możliwości zaliczenia w/w opłat do kosztów uzyskania przychodów- co byłoby w sytuacji gdy z przyczyn ode mnie nie zależnych- nigdy nie rozpoczęła świadczenia usług logopedycznych i pedagogicznych? więcej »
 • 12-05-2009
  Umorzone czesne może być przychodem
  Pytanie: Jestem studentem studiów zaocznych. Ze względu na dobre wyniki w nauce zostałem zwolniony z opłat za studia. Uczelnia zakwalifikowała umorzenie czesnego jako przychód z innych źródeł i wystawiła informację PIT-8C. Czy jest to zgodne z przepisami? Dodam, że w ubiegłym roku z powodu trudnej sytuacji materialnej uczelnia umorzyła mi czesne i wówczas nie musiałem płacić podatku. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.09.2023

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY