Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Części składowe i peryferyjne

  • 18-09-2014Cywilnoprawne pojęcie części składowej a VAT od samochodu przekazywanego na potrzeby osobiste
    Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) przez dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: więcej »
  • 16-08-2010Jak prawidłowo rozliczyć zakup części składowych do urządzenia
    Organy podatkowe słusznie zakwestionowały zaliczenie przez podatnika wartości podstaw, wrzutników i systemów płatności, przyporządkowanych do nowo zakupionych automatów samosprzedających, bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Określone w ww. przepisie zasady związane z ulepszaniem środków trwałych dotyczą wyłącznie używanych środków trwałych, ulepszanych już w trakcie ich eksploatacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. więcej »
  • 24-06-2008Ulepszenia, remonty, części składowe i peryferyjne
    Wykorzystywane przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych określone są w art. 16a-16m ustawy o PDOP. W praktyce bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, gdy w trakcie amortyzowania danego środka trwałego podatnik ulepsza dany składnik majątku, bądź dokonuje odłączenia jego części. Zdarzenia takie wywołują istotne skutki podatkowe. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »