Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Części samochodowe

  • 04-04-2018Sprzedaż części wymontowanych z pojazdów a VAT-marża
    Pojazdy, z których wymontowywane części można przeznaczyć do sprzedaży, są towarami używanymi. W świetle art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. poz. 1221, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) przez towary używane rozumie się dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki oraz metale i kamienie szlachetne. Zatem za towary używane mogą być uznane jedynie takie dobra materialne, które są zindywidualizowane, aby możliwe było ich dokładne określenie pod kątem dalszego użytkowania lub też naprawy w celu dalszego użytkowania. więcej »
  • 18-09-2014Cywilnoprawne pojęcie części składowej a VAT od samochodu przekazywanego na potrzeby osobiste
    Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) przez dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: więcej »
  • 08-03-2010Prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu części do naprawy samochodów
    Pytanie podatnika: Czy można odliczyć pełną kwotę podatku naliczonego od zakupu części zużytych do remontu i naprawy samochodów osobowych? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »