Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Czas pracy

 • 10-04-2012Czas pracy osób niepełnosprawnych
  Interpelacja nr 2530 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dobowego wymiaru czasu pracy osób niepełnosprawnych więcej »
 • 22-03-2012Praca w niedziele i święta
  Zgodnie z art. 1519 Kodeksu pracy niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Dni świąteczne określa ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Dnia mi ty mi są: więcej »
 • 21-03-2012Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy
  Zgodnie z art. 1513 Kodeksu pracy pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 (tj. konieczność prowadzenia akcji ratowniczej lub szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. więcej »
 • 19-03-2012Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
  Kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych: wypłatę wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia oraz udzielenie czasu wolnego. więcej »
 • 08-03-2012Praca w sobotę
  Pytanie: Czy za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę pracodawca powinien oddawać dzień wolny czy płacić wynagrodzenie (pracujemy od poniedziałku do piątku od 8 do 16)? więcej »
 • 18-01-2012Pracodawcy: Przepisy o czasie pracy są mało elastyczne
  Interpelacja nr 397 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów o czasie pracy więcej »
 • 12-01-2012W poszukiwaniu czasu
  Czas jest dość abstrakcyjnym pojęciem. Jednocześnie w działalności gospodarczej ma całkiem twarde, namacalne atrybuty. Najczęściej jest go za mało, co oczywiście jest odczuciem subiektywnym, bo przecież wszyscy czasu mamy tyle samo. Doba ma osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sekund, które dzielimy według własnego uznania, bądź możliwości. Czasu nie da się pomnożyć jak mądrze zainwestowanych pieniędzy. Jedyne co możemy zrobić, to godząc się z upływem czasu robić wszystko, by jak najefektywniej wykorzystywać każdą upływającą sekundę. Ba, ale jak? Dlaczego niektórym udaje się wykonać wszystko w zaplanowanym terminie i mieć jeszcze czas na przyjemności a inni spalają się w stresie, zawalają terminy, niedosypiają i jeszcze bardziej zawalają terminy przysypani niezałatwionymi sprawami? więcej »
 • 03-01-2012Czas pracy pracowników niepełnosprawnych – zmiana przepisów
  Początek 2012 roku przynosi znaczącą zmianę w zakresie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do końca poprzedniego roku ich czas pracy wynosił 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wyjątkowo mogli pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, gdy byli zatrudnieni przy pilnowaniu lub lekarz wyraził na taką dłuższą pracę zgodę. więcej »
 • 13-12-2011Wynagrodzenie za wykonaną pracę
  Jedną z podstawowych cech stosunku pracy jest odpłatność. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie przysługuje jednak zasadniczo za pracę wykonaną. Odstępstwa od tej zasady wynikać muszą z konkretnego przepisu prawa pracy, np. wynagrodzenie przysługiwać będzie za czas przestoju, gdy pracownik nie może wykonywać pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (np. brak zamówień na usługi firmy). więcej »
 • 08-12-2011Kierowcy wykonujący przewozy regularne do 50 km – zmiany przepisów
  Do końca 2011 r. pracodawca ma obowiązek uzyskać od kierowcy pisemne oświadczenie o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego ukształtowania wymiaru czasu pracy kierowcy, gdyż postanowienia ograniczające ilość godzin wykonywania przez niego pracy odnoszą się łącznie do wszystkich stosunków pracy, w jakich osoba ta w tym samym okresie czasu pozostaje. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »