Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Czas pracy

 • 08-03-2012Praca w sobotę
  Pytanie: Czy za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę pracodawca powinien oddawać dzień wolny czy płacić wynagrodzenie (pracujemy od poniedziałku do piątku od 8 do 16)? więcej »
 • 18-01-2012Pracodawcy: Przepisy o czasie pracy są mało elastyczne
  Interpelacja nr 397 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów o czasie pracy więcej »
 • 12-01-2012W poszukiwaniu czasu
  Czas jest dość abstrakcyjnym pojęciem. Jednocześnie w działalności gospodarczej ma całkiem twarde, namacalne atrybuty. Najczęściej jest go za mało, co oczywiście jest odczuciem subiektywnym, bo przecież wszyscy czasu mamy tyle samo. Doba ma osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sekund, które dzielimy według własnego uznania, bądź możliwości. Czasu nie da się pomnożyć jak mądrze zainwestowanych pieniędzy. Jedyne co możemy zrobić, to godząc się z upływem czasu robić wszystko, by jak najefektywniej wykorzystywać każdą upływającą sekundę. Ba, ale jak? Dlaczego niektórym udaje się wykonać wszystko w zaplanowanym terminie i mieć jeszcze czas na przyjemności a inni spalają się w stresie, zawalają terminy, niedosypiają i jeszcze bardziej zawalają terminy przysypani niezałatwionymi sprawami? więcej »
 • 03-01-2012Czas pracy pracowników niepełnosprawnych – zmiana przepisów
  Początek 2012 roku przynosi znaczącą zmianę w zakresie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do końca poprzedniego roku ich czas pracy wynosił 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wyjątkowo mogli pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, gdy byli zatrudnieni przy pilnowaniu lub lekarz wyraził na taką dłuższą pracę zgodę. więcej »
 • 13-12-2011Wynagrodzenie za wykonaną pracę
  Jedną z podstawowych cech stosunku pracy jest odpłatność. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie przysługuje jednak zasadniczo za pracę wykonaną. Odstępstwa od tej zasady wynikać muszą z konkretnego przepisu prawa pracy, np. wynagrodzenie przysługiwać będzie za czas przestoju, gdy pracownik nie może wykonywać pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (np. brak zamówień na usługi firmy). więcej »
 • 08-12-2011Kierowcy wykonujący przewozy regularne do 50 km – zmiany przepisów
  Do końca 2011 r. pracodawca ma obowiązek uzyskać od kierowcy pisemne oświadczenie o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego ukształtowania wymiaru czasu pracy kierowcy, gdyż postanowienia ograniczające ilość godzin wykonywania przez niego pracy odnoszą się łącznie do wszystkich stosunków pracy, w jakich osoba ta w tym samym okresie czasu pozostaje. więcej »
 • 02-12-2011Zmiany w zadaniowym czasie pracy kierowców od stycznia 2012 r.
  Wchodzące w życie z początkiem 2012 r. zmiany ustawy o czasie pracy kierowców rozszerzą możliwość stosowania zadaniowego czasu pracy oraz pozwolą na nieewidencjonowanie godzin pracy kierowcy zatrudnionego w tym systemie czasu pracy. więcej »
 • 25-11-2011Kolejne zmiany przepisów o czasie pracy kierowców
  Z początkiem 2012 r. zmienią się przepisy dotyczące równoważnego czasu pracy dla kierowców. W tym systemie czasu pracy w stosunku do każdego kierowcy będzie można stosować wydłużenia dobowego czasu pracy do 12 godzin. Zostanie także ostatecznie wyjaśniona sprawa tworzenia harmonogramów czasu pracy. więcej »
 • 18-11-2011Ustawa o czasie pracy kierowców – kolejne zmiany
  Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadza z początkiem 2012 r. bardzo interesujące rozwiązanie pozwalające na tworzenie indywidualnych rozkładów czasu pracy. Oczywiście na podstawie obecnie obowiązujących przepisów także tworzone są rozkłady indywidualne (harmonogramy czasu pracy), ale dodane do art. 8 ustawy ust. 2-4 idą znacznie dalej. więcej »
 • 28-10-2011Nowe zasady liczenia wymiaru czasu pracy budzą wątpliwości
  Interpelacja nr 24352 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji art. 130 ustawy Kodeks pracy więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »