Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Czas pracy

 • 12-08-2013Czy w delegacji pracownik zawsze pozostaje do dyspozycji pracodawcy?
  W wyroku z 4 lipca 1978 r. (I PR 45/78) Sąd Najwyższy potwierdził, że w czasie podróży pracownik nie świadczy pracy i nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy – chyba, że wykonuje w jej trakcie pracę. więcej »
 • 17-07-2013Zmiana Kodeksu pracy – 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy
  Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza możliwość stosowania w każdym systemie czasu pracy (więc również - co ważne - w systemie równoważnym) przedłużonego do nawet 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nad nowymi przepisami kończy prace parlament. więcej »
 • 16-07-2013Zmiana Kodeksu pracy – harmonogramy czasu pracy
  Harmonogramem czasu pracy określa się zindywidualizowany rozkład czasu pracy obowiązujący konkretnego pracownika. W obecnych przepisach Kodeksu pracy brak jest do niego odwołania. Kodeks wskazuje wprawdzie na rozkłady czasu pracy, ale nie odnosi się do jakichkolwiek okresów, na jakie mają być tworzone (inaczej jest już np. w ustawie o czasie pracy kierowców). Stąd wiele opinii wskazujących, że harmonogramy muszą opiewać na całe okresy rozliczeniowe czasu pracy. więcej »
 • 09-07-2013Kodeks pracy: Co się zmieni w czasie pracy?
  W tym tygodniu w Sejmie ma odbyć się głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, która wprowadza znaczące zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy. więcej »
 • 27-05-2013Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Zasady obliczania
  Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz.14, z późn. zm). więcej »
 • 22-05-2013Kodeks pracy: Dodatki za nadgodziny będą niższe?
  Interpelacja nr 15499 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obcięcia dodatków do pensji za pracę w godzinach nadliczbowych więcej »
 • 06-03-2013Kodeks pracy: Będą zmiany w rozliczaniu czasu pracy
  Interpelacja nr 12849 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie projektu nowelizacji przepisów o czasie pracy więcej »
 • 14-02-2013Wymiar czasu pracy w 2013 r.: Święto przypadające w innym dniu niż niedziela
  Interpelacja nr 11925 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności zmian rozkładu czasu pracy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt K 27/11 więcej »
 • 30-01-2013Podróże służbowe: Czas dojazdu i powrotu z delegacji a czas pracy
  Interpelacja nr 12162 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaliczania do czasu pracy czasu spędzonego w podróży służbowej więcej »
 • 10-09-2012Zadaniowy system czasu pracy: kiedy i jak stosować?
  Zadaniowy system czasu pracy jest często nazywany „nienormowanym czasem pracy”. Może się wydawać, że system ten jest najwygodniejszą formą rozliczania pracowników, ponieważ - w odróżnieniu od pozostałych systemów - nie rodzi obowiązku ewidencji czasu pracy, a tym samym - wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny. Czy te opinie są prawdziwe? Przyjrzyjmy się dokładnie: na czym polega zadaniowy system pracy? W jakich przypadkach, i dla których grup pracowników można go wdrożyć? Czy stosowanie tego systemu czasu pracy wiąże się z jakimiś szczególnymi obowiązkami pracodawcy? więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »