INDEKS TEMATYCZNY » Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 • 28-03-2013
  Aktualizacja danych podatnika VAT
  Pytanie: Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny zmienił miejsce zamieszkania. W jaki sposób i w jakim terminie jest zobowiązany dokonać aktualizacji danych? więcej »
 • 31-01-2013
  Dane identyfikacyjne płatnika składek w dokumentach ubezpieczeniowych
  Na podstawie zgłoszenia płatnika składek zakładane jest w ZUS konto płatnika składek, na którym rozliczane są składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych przez tego płatnika. Podanie prawidłowych danych identyfikacyjnych w zgłoszeniu płatnika składek, a następnie konsekwentne ich podawanie we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych i płatniczych ma istotne znaczenie dla poprawności rozliczenia składek na koncie płatnika. W związku z tym blok II zgłoszenia płatnika składek (odpowiednio ZUS ZPA lub ZUS ZFA) albo dane identyfikacyjne przedsiębiorcy we wniosku CEIDG-1 należy wypełnić ze szczególną starannością. więcej »
 • 09-01-2013
  Identyfikator podatkowy – NIP czy PESEL?
  Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i inne podmioty, uzyskujące/mające na podstawie odrębnych ustaw co najmniej jeden z trzech statusów: 1) podatnika, 2) płatnika podatku, 3) płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Od 1 września 2011 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej: Pp - 1), istnieją dwa identyfikatory podatkowe, tj.: więcej »
 • 19-09-2012
  Rejestrowanie działalności przez Internet
  Interpelacja nr 7019 do ministra gospodarki w sprawie możliwości rejestrowania działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu więcej »
 • 14-06-2012
  MS: Sądy sprawdzą status przedsiębiorcy w CEiDG
  Interpelacja nr 4260 do ministra sprawiedliwości w sprawie sądowego wymogu dołączania do pozwu wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej więcej »
 • 13-04-2012
  CEIDG - problemy z ewidencją
  Interpelacja nr 1634 do ministra gospodarki w sprawie opóźnień w migracji wpisów o prowadzeniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej więcej »
 • 19-01-2012
  CEIDG utajnia miejsce zamieszkania przedsiębiorców
  Interpelacja nr 95 do ministra gospodarki w sprawie art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej więcej »
 • 16-02-2011
  Swoboda działalności gospodarczej – gotowy projekt zmian
  1 lipca 2011 r. ma zacząć obowiązywać większość znowelizowanych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, których projekt przyjęła Rada Ministrów. Rządowe propozycje przewidują zmiany w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w zasadach zawieszania działalności gospodarczej oraz regulacjach dotyczących współpracy administracji z tzw. punktem kontaktowym dla przedsiębiorców.   więcej »
 • 02-11-2010
  KIG: Będą ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej
  Już niedługo skróci się czas oczekiwania na urzędowe informacje dotyczące działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie będą musieli składać zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, a ich pełnomocnicy będą mogli reprezentować firmę również drogą elektroniczną. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.12.2023

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.12.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.12.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY