Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Cele statutowe

 • 20-10-2017Fundacje i CIT: Pomoc dla studenta to nie działalność oświatowa
  Z uzasadnienia: Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że ze statutu Wnioskodawcy nie wynika, iż prowadzi on działalność oświatową, polegającą na kształceniu studentów, czy też mającą na celu dobroczynność i pomocą społeczną. Natomiast celem statutowym Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydziału Farmacji. Wobec powyższego, wskazany cel statutowy nie wpisuje się w pojęcie działalności oświatowej, czy też polegającej na kształceniu studentów. więcej »
 • 23-10-2009Opodatkowanie VAT usług przekazywania drogą radiową zleceń od klientów
  Usługi świadczone przez stowarzyszenie, opłacane ze składek członkowskich, polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu członkom drogą radiową zleceń od klientów stanowią usługę podlegającą opodatkowaniu VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. więcej »
 • 22-06-2009Cele statutowe osoby prawnej a zwolnienie podatkowe
  Do zastosowania ulgi podatkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawnia podatnika przeznaczenie dochodów na wymieniony w tym przepisie cel statutowy, zgodny z odrębnymi przepisami prawa, które w jego przedmiocie normują. Intencją ustawodawcy, wprowadzającego omawianą ulgę podatkową nie było premiowanie jakichkolwiek grup zawodowych, dziedzin przemysłu lub branż, ale propagowanie działań podmiotów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które są skierowane do ogółu i przyczyniają się do rozwoju celów wskazanych w ustawie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 20-02-2009Cele statutowe izby gospodarczej a zwolnienie od CIT
  Fakt, że podstawowym celem działalności izby gospodarczej, zgodnie z jej statutem, jest tworzenie warunków umożliwiających harmonijną działalność i rozwój branży motoryzacyjnej w zakresie produkcji, usług i handlu, nie oznacza, że nie może ona realizować celów uznanych przez ustawodawcę za cele społecznie użyteczne, które są zbieżne z celami określonymi w treści przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten nie zawiera wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi, czy też jedynymi, celami działalności osoby prawnej. Za podstawowe kryterium w budowie organizacji społecznej należy przyjąć kryterium trwałego zrzeszania się określonej grupy społecznej. Jako pomocnicze kryteria można wymienić: dobrowolność członkostwa oraz szczególne rozwiązania dotyczące struktury organizacyjnej wewnętrznej, tzn. takiej, w której najwyższą pozycję zajmuje ogół członków, zaś wszelkie inne organy są mu bezpośrednio lub pośrednio podporządkowane - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »