INDEKS TEMATYCZNY » były pracodawca

 • 06-10-2023
  ZUS: Ulga na start dla przedsiębiorcy wykonującego pracę dla byłego pracodawcy
  Aby móc skorzystać z ulgi na start muszą zostać spełnione dwie przesłanki tj. przedsiębiorca musi podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podjąć ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz nie może wykonywać tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. więcej »
 • 25-09-2023
  Możliwość opodatkowania ryczałtem przy usługach na rzecz byłego pracodawcy
  Zawarty w art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zwrot normatywny „odpowiadających czynnościom” odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, tożsamych z czynnościami, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy - jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS. więcej »
 • 10-03-2023
  ZUS: Współpraca z byłym pracodawcą a prawo do ulgi na start
  Pod pojęciem „byłego pracodawcy” należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana dotychczas, tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności. Decydujące znaczenie w stosowaniu przez przedsiębiorcę w okresie pierwszych 6 miesięcy kalendarzowych, od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prawa do niepodlegania ubezpieczeniom społecznym będzie miał fakt niewykonywania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności tożsamych z wykonywanymi uprzednio w ramach umów o pracę. więcej »
 • 01-03-2023
  Przejście na ryczałt a współpraca z byłym pracodawcą
  Jednym z założeń Polskiego Ładu jest uproszczenie rozliczeń podatkowych i upowszechnienie rozliczania PIT w formie ryczałtu od przychodów. Problem jednak w tym, że z tego udogodnienia w praktyce nie zawsze można skorzystać. Przejście na ryczałt nie jest bowiem możliwe, jeśli podatnik współpracuje z byłym pracodawcą - i to, w skrajnych przypadkach, nawet przez dwa lata. więcej »
 • 29-06-2018
  Taka sama działalność jak byłego pracodawcy. Czy możliwy ryczałt?
  Pytanie: W styczniu 2017 r. żona Wnioskodawcy rozpoczęła działalność, która była opodatkowana ryczałtem. W tej działalności został zatrudniony Wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. 1 stycznia br. żona zawiesiła, a w kwietniu całkowicie zaprzestała prowadzenia działalności. Od stycznia Wnioskodawca prowadzi działalność w takim samym zakresie jak żona. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do opodatkowania ryczałtem w 2018 r.? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY