Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Business Centre Club

 • 17-12-2010BCC: Rząd chce przekształcić OFE w ZUS bis
  Obecne działania rządu na rzecz zmniejszenia ryzyka otwartego kryzysu w obsłudze długu publicznego oznacza ucieczkę od redukcji wydatków i przerzucanie obciążeń na przyszłe generacje emerytów – tak Business Centre Club ocenia rządowe propozycje uwolnienia budżetu od ciężaru wliczania do długu publicznego składek przekazywanych do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Przedsiębiorcy ostrzegają, że instrumentalne traktowanie OFE grozi odpływem kapitału z Polski.   więcej »
 • 08-12-2010BCC krytykuje projekty ustaw zdrowotnych
  Nieprecyzyjne opisy form organizacyjnych, w jakich mają działać podmioty gospodarcze świadczące usługi zdrowotne, wymóg uzyskania zgody administracji rządowej na tworzenie, zamykanie lub kontrolę zakładów opieki zdrowotnej, nieuregulowanie kwestii wypłat za usługi medyczne świadczone bezdomnym i cudzoziemcom – to niektóre z rozwiązań zawartych w rządowym pakiecie ustaw zdrowotnych, które krytykuje Konwent Business Centre Club. W Sejmie trwają prace nad ośmioma projektami nowych regulacji.   więcej »
 • 06-12-2010Kodeks karny skarbowy – BCC proponuje nowelizację
  Business Centre Club domaga się zmiany kodeksu karnego skarbowego polegającej na wyłączeniu odpowiedzialność karnej tych przedsiębiorców, którzy z własnej woli uregulowali zaległe zobowiązania wobec Skarbu Państwa wraz z należnymi odsetkami. Według organizacji, aparat skarbowy zbyt rygorystycznie egzekwuje przepisy, nakładając grzywny w wysokości dziesiątek tysięcy złotych na podatników, którzy zalegali ze spłatą należności z powodu problemów wynikających ze spowolnienia gospodarczego.   więcej »
 • 12-11-2010Swoboda działalności gospodarczej – według BCC proponowane zmiany to za mało
  Koryguje błędy i niedomówienia obecnego brzmienia ustawy, porządkuje i dostosowuje ją do realiów gospodarczych, ale nie podejmuje żadnych ważnych problemów, za których pomijanie dotychczasowa regulacja była krytykowana – tak proponowaną przez rząd nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (sdg) oraz niektórych innych ustaw ocenia Business Centre Club. więcej »
 • 02-11-2010BCC o problemie z kontraktami po podwyżce VAT
  Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, związane z planowaną podwyżką stawki VAT od 1 stycznia 2011 r., nie przewidują ochrony przedsiębiorców realizujących usługi w wyniku przetargów rozstrzygniętych w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych przed konsekwencjami finansowymi - alarmuje Business Centre Club. więcej »
 • 21-10-2010BCC proponuje program stabilizacyjno-ratunkowy finansów publicznych
  Monitorujący Komitet BCC, powstały w ubiegłym roku swoisty gabinet cieni, w skład którego wchodzą byli ministrowie i posłowie obecnie związani z sektorem prywatnym, przedstawił pakiet działań obliczonych na osiągnięcie do 2013 r. trwałego ograniczenia nierównowagi fiskalnej oraz skutecznego zwiększenia efektywności i poprawy struktury wydatków publicznych. więcej »
 • 08-10-2010BCC: Zmiany w transferach społecznych pomogłyby ograniczyć wydatki budżetu
  Wymierne oszczędności budżetowe bez stwarzania zagrożeń dla osób najuboższych – takie, zdaniem Business Centre Club, mogłyby być efekty przebudowy polskiego systemu transferów społecznych polegającej na zwiększeniu składki rentowej kosztem odpisu na Fundusz Pracy, likwidacji przywilejów emerytalnych oraz wprowadzeniu obowiązkowych oświadczeń o nieposiadaniu zbywalnego majątku dla osób starających się o zasiłek z pomocy społecznej. więcej »
 • 23-09-2010BCC: Budżet 2011 to kupowanie jednego wyborczego roku
  Wprowadzenie przez rząd tzw. tymczasowej reguły wydatkowej oraz obniżenie zasiłków pogrzebowych, co łącznie ma przynieść oszczędności i dodatkowe dochody budżetowe w wysokości około 9,7 mld zł, nie daje odpowiedzi na pytania, czy i na ile zmaleje deficyt całego sektora finansów publicznych w 2011 r. - uważa Business Centre Club. Według organizacji przedsiębiorców zapowiedziana przez rząd realizacja strategii „kupowania czasu” to w rzeczywistości kupowanie jednego wyborczego roku. więcej »
 • 16-09-2010BCC: Polska powinna nalegać na monitorowanie ukrytego długu w UE
  Polskiemu rządowi powinno zależeć na tym, aby wszystkie kraje Unii Europejskiej pokazywały dług ukryty, czyli ich dług wobec przyszłych emerytów – przekonuje Business Centre Club. W przyszłości, dzięki reformie emerytalnej i stworzeniu II filara, polski dług ukryty będzie wyglądał lepiej na tle pozostałych państw UE. Taka informacja pozwoli też realnie spojrzeć na zagrożenia i monitorować stan poszczególnych gospodarek europejskich. więcej »
 • 03-09-2010BCC popiera plan cięć zatrudnienia w administracji
  Co dziesiątego urzędnika zamierza w przyszłym roku zwolnić rząd. Nie wyklucza się też obniżki wynagrodzeń i skracania czasu pracy. Cięcia miałyby przynieść blisko miliard złotych oszczędności rocznie. To ambitny i słuszny plan, jednak pod warunkiem, że będzie opierał się na przeglądzie i racjonalizacji zatrudnienia, a nie cięciu etatów „na ślepo”, po równo w każdej jednostce – ocenia Business Centre Club. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »