Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Business Centre Club

 • 08-04-2014Administracja podatkowa wymaga pilnych reform - twierdzi BCC
  Administracja podatkowa powinna zostać wydzielona z resortu finansów – uważają eksperci Business Centre Club. Jak twierdzą, efektem byłoby zakończenie konkurencji między pionem skarbowym i podatkowym. Organizacja proponuje też zmianę zasad funkcjonowania tzw. uczciwego państwa i wprowadzenie karty praw podatnika. więcej »
 • 17-03-2011BCC: Ulgowe rozliczenie kosztów reformy emerytalnej tylko przejściowe
  Kraje, które przeprowadziły reformę emerytalną, zostaną potraktowane przez Brukselę ulgowo przy ocenie deficytu sektora finansów publicznych – postanowiła Rada Ministrów Finansów Unii Europejskiej (ECOFIN). Oznacza to, że Polska przy deficycie sektora finansów publicznych tylko trochę przekraczającym 3 proc. PKB nie zostanie jeszcze objęta procedurą nadmiernego deficytu.  Warunkiem ulgowego potraktowania zbyt wysokiego deficytu będzie jednak uznanie przez KE, że jest to przekroczenie tymczasowe.   więcej »
 • 10-03-2011Rada BCC popiera zbiorowy pozew w sprawie OFE
  Poparcie zbiorowego pozwu przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie zmian w systemie emerytalnym oraz wsparcie skargi do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko ustawie, która je wprowadza, rozważa Business Centre Club w razie uchwalenia przez parlament przyjętych przez rząd cięć składki do OFE.   więcej »
 • 08-03-2011BCC: Zmiany w OFE zaszkodzą gospodarce
  Przyjęcie proponowanych przez rząd zmian w ustawie emerytalnej pogłębi strukturalne zadłużenie Państwa, spowoduje podwyższenie podatków i wzrost kosztów pracy – uważa Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. Organizacja przedsiębiorców podtrzymuje swoją opinię do projektu nowelizacji niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.   więcej »
 • 21-02-2011BCC krytykuje projekt ustawy refundacyjnej
  Strona rządowa podczas prac sejmowej podkomisji nad ustawą refundacyjną, dotyczącą m.in. branży farmaceutycznej i rynku aptecznego, przeforsowała zapisy w wielu przypadkach dyskusyjne pod względem ich zgodności z konstytucją i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego – uważa Business Centre Club. Według przedsiębiorców, rząd popełnia błąd, odrzucając dobrze uzasadnione propozycje zmian prezentowane przez stronę społeczną.   więcej »
 • 17-02-2011Swoboda działalności gospodarczej - zmiany w ustawie nie uwzględniają głosów przedsiębiorców?
  Zdaniem Business Centre Club, przyjęty przez Radę Ministrów projekt kolejnej zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (sdg) oraz niektórych innych powiązanych z nią ustaw nie porusza ważnych kwestii podnoszonych przez organizacje pracodawców w trakcie konsultacji. Projekt nowelizacji jedynie dostosowuje ustawę do wymogów wprowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale nie poprawia istniejących braków tego ważnego dla przedsiębiorców prawa - ocenia BCC.   więcej »
 • 17-02-2011BCC: O funduszu stabilności bez Polski
  Decyzje dotyczące funduszu stabilności finansowej strefy euro powinny zapadać bez udziału Polski, skoro nie będzie ona partycypować w kosztach jego tworzenia – uważa główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka. Stanowisko Parlamentu Europejskiego, który chce uczestnictwa państw spoza Siedemnastki dyskusji na temat mechanizmu antykryzysowego w eurostrefie, ekspert uznał za nierealistyczne.   więcej »
 • 15-02-2011BCC: Za mało ogólnych interpretacji prawa podatkowego
  Ministerstwo Finansów wydaje za mało ogólnych interpretacji podatkowych – uważa Business Centre Club. Zdaniem organizacji przedsiębiorców, dzięki większej ilości podatkowych  rozstrzygnięć wiążących dla wszystkich podatników indywidualne zapytania byłyby rzadsze niż obecnie, resort nie musiałby więc angażować w ich przygotowanie coraz większych sił i środków.   więcej »
 • 13-01-2011Emeryci będą musieli zwalniać się z pracy
  Emeryci nie będą mieli możliwości łączenia pracy z emeryturą bez konieczności rozwiązania dotychczasowej umowy o pracę - prezydent, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie zaproponuje nowelizacji ustawy przywracającej rozwiązanie korzystne dla przechodzących na emeryturę i zamierzających kontynuować zatrudnienie. Osoby, które chcą pracować i jednocześnie pobierać emeryturę, będą musiały najpierw zwolnić się z pracy. Jeżeli pracodawca ponownie je zatrudni, będą mogły zarówno pobierać świadczenie, jak i pozostawać na etacie.   więcej »
 • 21-12-2010Opinia BCC do projektu noweli Kodeksu cywilnego: Użytkowanie wieczyste powinno być zlikwidowane
  Business Centre Club jest zadowolony z propozycji legislacyjnych zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego przekazanym do konsultacji przez Ministra Sprawiedliwości. Projekt w szczególności dotyczy instytucji użytkowania wieczystego, które do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostało w 1961 r. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »