Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Budynek mieszkalny

 • 16-04-2012Ulga meldunkowa przy sprzedaży budynku mieszkalnego
  Tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 28-12-2011Zwrot VAT za materiały budowlane nie tylko dla właściciela
  Pytanie: We wrześniu 2009 r. otrzymałam pozwolenie na wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny. Pozwolenie to otrzymałam na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w 2009 r. W tamtym czasie właścicielami domu byli moi rodzice. Od 2011 r. dom stanowi moją własność. Czy mogę ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane od momentu uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, mimo że nie byłam w tym czasie właścicielem domu? więcej »
 • 05-12-2011Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych przez przedsiębiorcę
  Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, stanowiących środki trwałe, dokonanej w trakcie trwania pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie opodatkowany jak przychód z działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 02-11-2011Firma w domu: Amortyzacja garażu
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem jest współwłaścicielką jednorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej. Jedno z pomieszczeń w tym budynku jest wykorzystywane w prowadzonej przez Nią działalności jako amortyzowany środek trwały. W budynku znajduje się również garaż, który Wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy Wnioskodawczyni może przyjąć, uznać jako środek trwały i amortyzować, pomieszczenie garażowe, w którym przechowywany jest inny środek trwały - samochód osobowy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej? więcej »
 • 12-09-2011Dane z ewidencji decydują o stawce podatku dla nieruchomości
  Interpelacja nr 23425 do ministra finansów w sprawie ustalania kategorii budynków na potrzeby podatku od nieruchomości więcej »
 • 06-07-2011Ustalanie wartości budynku metodą uproszczoną
  Pytanie podatnika: Jak rozliczyć koszty wykonania elementów wspólnych dla części mieszkalnej i części przeznaczonej na prowadzenie działalność tj. fundamentów, stropu, dachu i drzwi wejściowych oraz czy np. schody (umieszczone w wiatrołapie), które prowadzą na poddasze (gdzie ma być prowadzona działalności gospodarcza) można w całości zaliczyć w koszty oraz jeżeli w firmie jest samochód, to czy koszty poniesione przy budowie garażu i np. podjazdu oraz bramy można zaliczyć też w koszty firmy? więcej »
 • 22-02-2011Zwrot VAT tylko od części mieszkalnej budowanego domu
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni należy się zwrot podatku VAT w całości, gdy decyzja pozwolenia na budowę wydana jest na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pomieszczeniami przeznaczonymi na lokal użytkowy, mimo, że Wnioskodawczyni owej działalności nie zamierza w tym lokalu prowadzić? więcej »
 • 07-10-2010Kiedy dom letniskowy może być uznany za mieszkalny
  Jeżeli budynek jest wykorzystywany na potrzeby mieszkaniowe i faktycznie zaspokaja potrzeby mieszkaniowe podatnika, to powinien być zakwalifikowany i uznany dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości jako budynek mieszkalny w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Fakt, że budynek został zakwalifikowany jako letniskowy na gruncie przepisów prawa budowlanego, nie przesądza więc, że nie może on być budynkiem mieszkalnym na gruncie ustawy podatkowej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. więcej »
 • 12-04-2010Orzecznictwo: Zakwalifikowanie domku letniskowego do budynków mieszkalnych
  Z uzasadnienia: Opodatkowanie budynku lub jego części stawką podatku przewidzianą dla budynków mieszkalnych jest możliwe, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków budynek określony został jako mieszkalny. Przy kwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego powinny zostać uwzględnione także warunki określone przez prawo budowlane. Skoro bowiem w przypadku definiowania przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (budynków i budowli) ustawodawca uznaje za miarodajne przepisy prawa budowlanego, to tym bardziej powinny przepisy te znaleźć zastosowanie przy kwalifikacji funkcji budynku pod kątem określenia właściwej stawki podatkowej. więcej »
 • 20-01-2010Darowizna budynku dzieciom nie powoduje obowiązku zwrotu ulgi budowlanej
  Pytanie podatnika: W latach 1994-2005 Wnioskodawca wraz z żoną wybudowali budynek mieszkalny. W latach 1994-2004 korzystali z "dużej ulgi budowlanej” na łączną kwotę 76.863,33 zł. W 2009 roku Wnioskodawca z żoną zamierzają przekazać notarialnie na własność budynek córce i synowi. Córka i syn nie posiadają własnych samodzielnych mieszkań. Czy po przekazaniu budynku dzieciom będziemy zmuszeni zwrócić ulgę budowlaną? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »