INDEKS TEMATYCZNY » Biuro informacji gospodarczej

 • 08-08-2018
  Przedawnienie roszczeń 2018: Wykreślanie przeterminowanych zobowiązań
  Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych nie przewidują usuwania informacji gospodarczej o roszczeniu, które uległo przedawnieniu. Wynika to stąd, że przedawnienie roszczenia nie prowadzi do jego wygaśnięcia, ale powoduje, iż wierzyciel nie może skutecznie żądać zaspokojenia roszczenia w postępowaniu przed sądem. Świadczenie to jest należne i, w razie jego spełnienia, nie podlega zwrotowi na rzecz dłużnika. Ponadto, biuro informacji gospodarczej nie jest podmiotem uprawnionym do rozstrzygania o tym, czy roszczenie uległo przedawnieniu. Rozstrzygnięcie tej kwestii należy do sądu albo innego organu powołanego do rozpoznawania spraw cywilnych - wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości. więcej »
 • 27-03-2018
  Wpis do KRD przedawnionej wierzytelności
  13 listopada 2017 r. weszły w życie dokonane tzw. Pakietem wierzycielskim zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, które dotyczą przedawnionych zobowiązań, a które chronią interes dłużnika. Zmiany te są na etapie wdrażania w nowych regulaminach biur informacji gospodarczej. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, wpis w bazie biura odnoszący się do zobowiązania, które dłużnik uznaje za przedawnione, powinien zawierać informację o tej okoliczności. Biura mają także obowiązek usuwania informacji gospodarczych o konsumentach nie później niż po upływie 10 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne albo od dnia stwierdzenia roszczenia - wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. więcej »
 • 08-11-2017
  Rejestry dłużników – ważne zmiany w prawie
  Już w przyszłym tygodniu wejdą w życie regulacje zaostrzające zasady umieszczania w rejestrach dłużników. Po zmianach do takiego rejestru można będzie trafić w sytuacji, gdy zwłoka w spłacie rachunku czy faktury wynosi 30 dni (obecnie to 60 dni). Dłużnicy otrzymają jednocześnie możliwość zgłaszania sprzeciwu – zarówno do wierzyciela, jak i biura informacji gospodarczej (BIG). więcej »
 • 19-09-2017
  Zmiany 2017: Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności
  W czerwcu 2017 roku wprowadzone zostały zmiany ułatwiające dochodzenie wierzytelności oraz zabezpieczające terminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany przepisów obejmują wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od liczby zatrudnianych osób czy też branży, w której prowadzą działalność gospodarczą. Głównym celem jest wzmocnienie praw i gwarancji wierzycieli, zwłaszcza spośród małych i średnich przedsiębiorców.  więcej »
 • 08-05-2017
  Dochodzenie wierzytelności – rząd wprowadza nowe rozwiązania
  Rząd zamierza wzmocnić prawa i gwarancje wierzycieli, szczególnie tych będących małymi i średnimi przedsiębiorcami – wynika z nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Większość nowych przepisów wejdzie w życie z początkiem czerwca br. więcej »
 • 18-02-2016
  Dłużnicy alimentacyjni są winni państwu aż 8 mld zł
  Dłużnicy alimentacyjni są winni budżetowi państwa ponad 8 mld zł – wynika z danych zebranych przez BIG InfoMonitor. Liczbę dłużników szacuje się na ok. 260 tys. Do tej pory tyle właśnie osób wpisano do biur informacji gospodarczej.  więcej »
 • 10-11-2014
  Jedna trzecia firm sprawdza klientów w rejestrze dłużników
  Prawie jedna trzecia firm (32 proc.) w ostatnim kwartale sprawdzała swoich klientów w prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej rejestrze dłużników – wynika z 27. edycji „Raportu BIG”. Weryfikacja klientów jest obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców sposobów na „finansową profilaktykę”. więcej »
 • 17-06-2013
  Nieprawdziwe informacje w BIG
  Interpelacja nr 16496 do ministra gospodarki w sprawie udostępniania informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych więcej »
 • 08-02-2011
  Mniejszy popyt na kredyty, mniej raportów o zadłużeniu
  590 tys. raportów o przeterminowanym zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów udostępnił w styczniu BIG InfoMonitor. Ogółem w pierwszym miesiącu tego roku udostępnionych zostało blisko 1,8 mln raportów, o ponad jedną piątą więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Najbardziej – o blisko 170 proc. - wzrosła liczba raportów monitorujących spłatę bieżących zobowiązań kredytowych.   więcej »
 • 15-12-2010
  Raporty o zadłużeniu: Wzrost o blisko 30 proc.
  W ciągu jedenastu miesięcy tego roku banki pobrały z Biura Informacji Kredytowej o 28,4 proc. więcej raportów o zadłużeniu i spłacaniu kredytów niż w całym ubiegłym roku. Podobny wzrost liczby raportów odnotował BIG InfoMonitor, który szacuje, że do końca bieżącego roku wyda ich łącznie 7 mln.   więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY