Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Bezrobotni

 • 30-12-2009Urzędy pracy pozbywają się bezrobotnych
  Interpelacja nr 12177 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie aktywizacji bezrobotnych więcej »
 • 29-10-2009Prawie 90 proc. Europejczyków chce walki z biedą
  89 proc. Europejczyków oczekuje od swoich rządów podjęcia szybkich działań wobec problemu biedy, który - jak uważa 73 proc. badanych - dotyka w ich kraju znaczną część społeczeństwa. Takie są najważniejsze rezultaty przedstawionego przez Komisję Europejską nowego badania Eurobarometru dotyczącego postaw wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, którym objęto 27 tys. wybranych losowo obywateli wszystkich państw członkowskich. Prezentacja badania poprzedza zbliżający się rok 2010: Europejski Rok Walki z Ubóstwem. więcej »
 • 13-10-2009Pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego dla ćwierć tysiąca bezrobotnych
  Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił pomoc dla ponad 240 osób na mocy umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o przekazywaniu środków z Funduszu Pracy na spłatę kredytu hipotecznego przez osoby bezrobotne. Pomoc ta dostępna jest od ponad dwóch miesięcy. więcej »
 • 28-08-2009Bezrobocie znowu w górę
  Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu lipca 2009 r. stanowili 10,8 proc. ludności aktywnej zawodowo (w czerwcu br. - 10,7 proc., w lipcu 2008 r. - 9,2 proc.) – podał GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lipca br. wyniosła 1 mln 676,1 tys. osób (w tym 883,7 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 17,5 tys. osób (tj. o 1,1 proc.). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 253,2 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej spadek o 32,4 tys., tj. o 2,2 proc.). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,6 proc. mieszkało na wsi. więcej »
 • 05-08-2009Dopłaty do kredytów mieszkaniowych już dostępne
  W środę 5 sierpnia weszła w życie ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Dzięki nowym przepisom osoby, które utraciły pracę, mogą ubiegać się o dopłatę do kredytu. – Obywatele, którzy po utracie pracy znaleźli się w ciężkiej sytuacji i grozi im utrata dachu nad głową, mogą liczyć na pomoc państwa – zapewnia szefowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak. więcej »
 • 03-07-2009100 mln euro na pomoc bezrobotnym w zakładaniu firm
  Komisja Europejska zaproponowała utworzenie nowego instrumentu mikrofinansowego, który pozwoliłby na przyznawanie mikrokredytów małym przedsiębiorstwom oraz osobom, które utraciły pracę i chcą założyć własną małą firmę. Komisja zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę 100 mln euro, która dzięki współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zwłaszcza z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), pozwoli uruchomić środki w łącznej wysokości 0,5 mld euro. Komisja oczekuje, że nowy instrument mikrofinansowania PROGRESS zostanie uruchomiony w 2010 r. więcej »
 • 25-06-200910,8 proc. bezrobotnych w maju
  W maju 2009 r. odnotowano zmniejszenie się liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy o ponad 36 tys. osób oraz stopy bezrobocia o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i jednocześnie wzrost obu wskaźników w porównaniu do maja 2008 r. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Więcej niż rok temu zarejestrowało się osób poprzednio pracujących. więcej »
 • 08-06-2009ETS o świadczeniu dla poszukujących pracy
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że poszukujący pracy, który wykazał, że posiada rzeczywisty związek z rynkiem pracy państwa członkowskiego, może korzystać ze świadczenia pieniężnego mającego na celu ułatwienie dostępu do zatrudnienia. Niezależnie od kwalifikacji przyjętej w ustawodawstwie krajowym, takie świadczenie nie jest „pomocą społeczną”, której państwa członkowskie mogą odmówić poszukującym pracy. więcej »
 • 04-06-2009Mniej bezrobotnych w maju
  Na koniec maja tego roku liczba bezrobotnych wyniosła 1 mln 687,0 tys. osób i w porównaniu do kwietnia spadła o 32,8 tys. osób (1,9 proc.) - poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W analogicznym okresie ubiegłego roku (maj – kwiecień) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 80,1 tys. osób (5 proc.). więcej »
 • 26-05-200911 proc. - stopa bezrobocia w kwietniu
  W kwietniu 2009 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano zmniejszenie się liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy (o blisko 40 tys.) oraz stopy bezrobocia (o 0,2 pkt. proc.) - podał GUS. Spadek ten był wynikiem m.in. wzrostu wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy, w tym sezonowej. Jednocześnie w porównaniu do kwietnia 2008 r. zwiększyła się zarówno liczba bezrobotnych (o ponad 114 tys.), jak i stopa bezrobocia (o 0,7 pkt. proc.). więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »