Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Bezrobotni

 • 15-07-2010Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
  Dostosowanie przepisów do innych regulacji – m.in. do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o spółdzielniach socjalnych – a także doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne to główny cel nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która na wniosek ministra pracy i polityki społecznej została przyjęta przez rząd. Dookreślono m.in., w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego. więcej »
 • 17-06-2010Bezrobotny zachowa posiadany status aż do dnia podjęcia działalności gospodarczej
  Zapytanie nr 6780 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustania statusu osoby bezrobotnej z momentem złożenia wniosku do odpowiednich organów o wpis do ewidencji działalności gospodarczej więcej »
 • 02-06-2010Europejska Nagroda Przedsiębiorczości dla Polaków
  Pierwsze miejsce w konkursie Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości (ENP) w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i promująca włączenie społeczne” zdobył projekt „Budowa domów poprzez system szkolenia dla bezrobotnych” zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. Finałowa gala konkursu odbyła się 1 czerwca w Madrycie. więcej »
 • 10-05-2010Ministerstwo Pracy: Stopa bezrobocia spadła do 12,3 proc.
  W porównaniu do końca marca tego roku liczba bezrobotnych spadła w kwietniu o 101 tys. osób (o 4,9 proc.) i jest to najwyższy spadek w ciągu ostatnich trzech lat – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W końcu kwietnia w ewidencji urzędów pracy było zarejestrowanych 1 mln 975,7 tys. osób bez pracy. Z kolei szacunkowa stopa bezrobocia wyniosła 12,3 proc. więcej »
 • 21-04-2010KPP: Przyznanie samej dotacji bezrobotnemu nie załatwia sprawy
  W ubiegłym roku 64 tys. bezrobotnych otrzymało z Urzędów Pracy dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota, o jaką mogli się ubiegać, to 19,4 tys. W sumie państwo wydało na ten cel ok. 1,2 mld zł. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera taką formę aktywizacji bezrobotnych, pod warunkiem, że zrobi się jak najwięcej, by stworzone w ten sposób miejsca pracy okazały się trwałe. więcej »
 • 24-03-2010Bezrobocie wciąż w górę
  Luty 2010 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2009 roku. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych była mniejsza niż przed miesiącem, ale większa niż przed rokiem. Równocześnie więcej osób niż w styczniu br. zostało wyrejestrowanych z urzędów pracy. W końcu lutego br. urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy niż w styczniu 2010 r., oraz większą niż w analogicznym okresie ub. roku. więcej »
 • 11-02-2010Pierwsze wnioski o unijną pomoc dla zwalnianych pracowników
  Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji o wartości ponad pół miliona euro. Dotyczy on wsparcia dla 415 pracowników zwolnionych w Wielkopolsce w branży motoryzacyjnej, w dwóch firmach produkujących wiązki elektryczne do samochodów. Kolejny wniosek dotyczyć będzie pracowników zwolnionych w zakładach H. Cegielski - Poznań SA oraz ich dostawców. Planowane jest również wsparcie dla zwalnianych pracowników przemysłu obronnego. więcej »
 • 03-02-2010300 mln zł na aktywizację osób do 30 roku życia
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że w tym roku przeznaczy dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 300 mln zł na realizację programu, którego celem będzie aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia oraz ich wsparcie w zakresie skutecznego wejścia na rynek pracy. Program będzie bazował na rozwiązaniach wynikających z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. więcej »
 • 28-01-201011,9 proc. bezrobotnych w grudniu
  Z najnowszych danych GUS wynika, że grudzień 2009 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2008 roku. Mniejsza niż miesiąc wcześniej była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, ale większa przed rokiem. Równocześnie mniej osób niż w listopadzie 2009 wyrejestrowało się z urzędów pracy. W końcu grudnia ubiegłego roku urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w listopadzie oraz w analogicznym okresie poprzedniego roku. więcej »
 • 11-01-2010Rekordowe bezrobocie w UE
  W listopadzie 2009 r. stopa bezrobocia odnotowana w strefie euro osiągnęła poziom najwyższy od sierpnia 1998 r., a w UE27 - od rozpoczęcia pomiarów (styczeń 2000). W Szesnastce bezrobocie wyniosło 10 proc., w porównaniu z 9,9 proc. w październiku 2009 i 8 proc. w listopadzie 2008, a w UE27 9,5 proc., w porównaniu z 9,4 proc. w październiku 2009 i 7,5 proc. w listopadzie 2008. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »