Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 26-09-2014Zwolnienie podatkowe na świadczenia rzeczowe BHP
  Pytanie: Zgodnie z zapisami, zawartymi w regulaminie pracy, pracownikom przysługują środki higieny osobistej i herbata. Środki higieny osobistej (mydło ręcznik, pasta bhp, proszek do prania) wydawane są pracownikom 2 razy w roku na koniec każdego półrocza, herbata wydawana jest pracownikom raz na rok na koniec I kwartału za dany rok kalendarzowy. Jakie są skutki podatkowe wydania pracownikom środków higieny osobistej oraz herbaty? więcej »
 • 25-09-2014Opodatkowanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i umundurowania
  Pytanie podatnika: Czy wypłacany pracownikom na podstawie art. 2379 Kodeksu pracy, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów prania odzieży roboczej i umundurowania, poniesionych przez pracownika, jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też ww. ekwiwalent jest zwolniony z opodatkowania? więcej »
 • 22-05-2014ABC BHP: Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
  Pomieszczenie higieniczno-sanitarne to, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp: szatnie, umywalnie, ustępy, pomieszczenia z natryskami, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jadalnie (z wyjątkiem stołówek), pomieszczenia służące do schronienia się przed zimnem oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej. więcej »
 • 20-05-2014Obowiązek pracodawcy zapewnienia okularów pracownikowi
  Czy i kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary korygujące wzrok? więcej »
 • 23-01-2014Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym
  Sorry, ale taki mamy klimat – tłumaczy wicepremier Bieńkowska. Takie wyjaśnienie nie zwalnia jednak pracodawców z dodatkowych obowiązków związanych z zimową aurą. Główny Inspektor Pracy apeluje o przestrzeganie przepisów. Poznajmy zimowe obowiązki pracodawców. więcej »
 • 20-01-2014Badania wstępne i okresowe pracowników. Czy będą zmiany przepisów?
  Interpelacja nr 22200 w sprawie wykonywania badań wstępnych i okresowych pracowników. więcej »
 • 31-10-2013Szkolenia bhp dla pracowników
  Czy każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie bhp? więcej »
 • 26-09-2013Kwalifikacje osób wykonujących zadania służby BHP
  Interpelacja nr 19598 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących powierzenia wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy więcej »
 • 30-08-2013Świadczenia BHP a przychód pracownika
  Zwolnione z podatku są świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ulga ta dotyczy jednak tylko tych świadczeń, których zasady przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub wydanych na ich podstawie rozporządzeń. więcej »
 • 08-08-2013Okresowe szkolenie bhp
  Co ile lat pracownik zatrudniony na stanowisku kasjer – sprzedawca musi przechodzić szkolenie okresowe bhp? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »