INDEKS TEMATYCZNY » Aktualności z podatki.biz

 • 08-06-2011
  Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych znowu w górę
  W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 7-8 czerwca br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 6% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 czerwca br. wynosić będzie 14% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 10,5% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 7%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji. więcej »
 • 11-05-2011
  Odsetki od zaległości podatkowych - 13,5%
  W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 10-11 maja br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 5,75% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 12 maja br. wynosić będzie 13,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 10,13% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 6,75%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji. więcej »
 • 05-04-2011
  Odsetki od zaległości podatkowych - 13%
  W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 kwietnia br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 5,5% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 kwietnia br. wynosić będzie 13% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 9,75% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 6,5%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji. więcej »
 • 20-01-2011
  Wyższa składka zdrowotna dla właścicieli firm
  Znamy już wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jaka będzie obowiązywała w tym roku dla osób prowadzących działalność oraz dla osób z nimi współpracujących. Wczoraj Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2010 r., na podstawie którego obliczamy podstawę wymiaru składki zdrowotnej obowiązującej w 2011 roku. Wynagrodzenie to wyniosło 3 605,74 zł. Zatem, podstawę ubezpieczenia zdrowotnego stanowi kwota nie niższa niż 2 704,31 zł (czyli 75 % ww. wynagrodzenia), natomiast miesięczna składka zdrowotna obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. nie może być niższa od kwoty 243,39 zł (tj. 9% podstawy). Jest ona wyższa od kwoty składki obowiązującej w 2010 r. o ponad 10 zł. więcej »
 • 07-01-2011
  Ustawa refundacyjna osłabi rozwój branży farmaceutycznej
  Rozwiązania fiskalne zawarte w projekcie ustawy refundacyjnej osłabią rozwój polskiej branży farmaceutycznej. Zamiast zwiększenia dostępności do leków i ograniczenia dopłat pacjentów, nowe przepisy przyniosą skutek odwrotny. Szczególnie szkodliwe jest ograniczenie wydatków na leki do poziomu 17% budżetu na świadczenia zdrowotne, zwrot przychodów przedsiębiorstw farmaceutycznych w wypadku przekroczenia tego poziomu oraz ustanowienie nowego podatku – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. więcej »
 • 07-01-2011
  PGNiG złamało prawo antymonopolowe?
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe mające sprawdzić, czy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nadużyło swej pozycji na rynku hurtowej sprzedaży gazu ziemnego. PGNiG jest podejrzane o bezzasadną odmowę zawarcia umowy sprzedaży oraz dostawy paliwa gazowego ze spółką NowyGaz, która chciała je następnie odsprzedawać. więcej »
 • 07-01-2011
  Ustawa żłobkowa została przyjęta przez Sejm
  W środę, 5 grudnia 2010 r. Sejm przyjął tzw. ustawę żłobkową, która dotyczy opieki nad dziećmi do lat 3. Ma ona na celu zapewnienie dostępu do różnorodnych form opieki na najmłodszymi dziećmi. Według nowej ustawy,opiekę sprawować będzie mógł żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun oraz niania. W przypadku utworzenia żłobka przez pracodawcę poniesione koszty stworzenia i funkcjonowania (w części nie finansowanej przez pracowników) będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. więcej »
 • 07-01-2011
  Estonia weszła do strefy euro
  Od początku stycznia w Estonii obowiązuje nowa waluta – euro. Przez pierwsze 2 tygodnie 2011 r. w Estonii równolegle używana będzie jeszcze stara waluta. Po tym czasie euro stanie się jedynym legalnym środkiem płatniczym. W celu oswojenia Estończyków z nową walutą, ceny podawane są w obu walutach już od lipca 2010 r. – taki stan rzeczy utrzymany zostanie do dnia 20 czerwca 2011 r. W ostatnich latach do strefy euro wstąpiły także: Słowenia (2007 r.),Cypr i Malta (2008 r.) oraz Słowacja (2009 r.). więcej »
 • 05-01-2011
  Krajowy System Usług wspiera prywatyzację pracowniczą
  Konsultanci Krajowego Systemu Usług (KSU) rozpoczęli przekazywanie informacji na temat zasad tworzenia i prowadzenia spółek pracowniczych. W 110 punktach konsultacyjnych w całym kraju można zapoznać się z m.in. pakietem informacyjnym nt. rządowego programu „Wsparcie prywatyzacji poprzez udzielanie gwarancji i poręczeń spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego”. więcej »
 • 05-01-2011
  Rekordowo wysoki poziom wykorzystania funduszy europejskich
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło wczoraj stan wykorzystania funduszy europejskich za rok 2010. – Rok 2010 był kolejnym, w którym Fundusze Europejskie nadzwyczajnie przyspieszyły. W zeszłym roku poświadczyliśmy w Komisji Europejskiej wydatki na kwotę 35,7 mld zł. To 132,6 proc. założonego planu. Tym samym został on przekroczony o blisko 9 mld zł – poinformowała minister Elżbieta Bieńkowska. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.09.2023

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY