Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » 500 zł na dziecko

 • 26-07-2017Rodzina 500+ przez PUE ZUS - nowy okres świadczeniowy
  Aby korzystać ze świadczenia wychowawczego z programu ,,Rodzina 500+’’ trzeba co roku składać wniosek na nowy okres świadczeniowy. Na okres październik 2017 – wrzesień 2018 składanie wniosków będzie możliwe od 1 sierpnia. Wnioski będzie można złożyć również za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). więcej »
 • 15-03-2017500+ a ustalanie dochodu na potrzeby ZFŚS
  Zapytanie nr 2063 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wliczania otrzymywanego świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500 plus" do dochodu, jako kryterium przy ustalaniu prawa do świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) więcej »
 • 23-09-2016500 zł na dziecko również dla dłużnika alimentacyjnego
  Interpelacja nr 5641 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dłużników alimentacyjnych więcej »
 • 02-09-2016500+ w rodzinach po rozwodzie
  Interpelacja nr 5202 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie podziału świadczenia wychowawczego w przypadku rodziców rozwiedzionych więcej »
 • 31-08-2016Podwyżka minimalnego wynagrodzenia a Program 500+
  Interpelacja nr 4953 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie "Programu 500+" po podwyższeniu od 2017 r. płacy minimalnej więcej »
 • 28-06-2016Program "Rodzina 500+": Wniosek do 1 lipca, świadczenie od kwietnia
  Jeśli złożymy wniosek o świadczenie „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie, to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia. Później świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. więcej »
 • 06-05-2016500 zł na dziecko dla osób pracujących za granicą
    Interpelacja nr 2376 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie programu "Rodzina 500 plus" i zasady przyznawania świadczeń, gdy jeden z rodziców przebywa zagranicą więcej »
 • 19-04-2016Świadczenia z programu "Rodzina 500+" w przypadku separacji
  Interpelacja nr 1870 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wypłaty świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus" więcej »
 • 20-01-2016500 zł na dziecko nie dla zamożniejszych rodzin?
  Rząd zamierza wprowadzić w najbliższych miesiącach nowe świadczenie wychowawcze, które ma wynosić 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko. W trakcie trwających konsultacji społecznych pojawiają się różne propozycje zmian w projekcie wdrażającym nowy program. Środowisko biznesowe, w tym Business Centre Club, postuluje np. ograniczenie wsparcia jedynie do rodzin o mniejszych dochodach.  więcej »
 • 13-01-2016MRPiPS. Rodzina 500+ krok po kroku
  Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.  W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.  Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »