19.01.2016: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Godzinowa płaca minimalna od lipca 2016 roku?

Interpelacja nr 166 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki w wysokości 12 zł za godzinę pracy

Szanowna Pani Premier,

w wygłoszonym 18.11.2015 r. exposé jako jeden z priorytetów wskazała Pani wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 złotych za godzinę pracy.

W związku z powyżej przedstawionym stanem rzeczy, zwracam się do Pani Premier z serdeczną prośbą o uszczegółowienie i odniesienie się do poniższych kwestii:

  1. Od kiedy dokładnie planuje Pani wprowadzenie nowej stawki minimalnego wynagrodzenia godzinowego?
  2. Jakich typów umów minimalna stawka godzinowa będzie dotyczyć?
  3. Według jakich zasad planuje Pani wprowadzić minimalną stawkę - 12 zł za godzinę do umów cywilnoprawnych, np. umowa zlecenie?
  4. Jakie skutki finansowe dla pracodawców przyniesie planowana przez Panią zmiana?

Uprzejmie poproszę o udzielenie odpowiedzi na każde z zadanych pytań. W przypadku braku możliwości udzielenia precyzyjnej odpowiedzi, poproszę o podanie terminu, kiedy odpowiedź uzupełniająca do mnie zostanie wysłana.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Niemczyk

Poseł na Sejm RP

Łódź, 24 listopada 2015 r.

Odpowiedź na interpelację nr 166 w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki w wysokości 12 zł za godzinę pracy

W związku z pismem Pana Marszałka z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: K8INT166, dotyczącym interpelacji Pani Poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki w wysokości 12 zł za godzinę pracy, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Reguły ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia określają przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). Określona ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia ma formę zarówno stawki miesięcznej jak i godzinowej. W zależności od nominalnego czasu pracy w danym miesiącu, stawka godzinowa wyliczona według kwoty 1 850 zł wynosi w 2016 r. średnio 11,01 zł (10,51 zł przy 176 godzinach pracy natomiast 12,17 zł przy 152 godzinach pracy). Regulacje przewidziane w obowiązującej ustawie gwarantują pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzanym według stawki godzinowej - otrzymanie w każdym miesiącu wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. W świetle wymienionych przepisów nie ma zatem konieczności ustawowego regulowania, obok miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, również minimalnego wynagrodzenia godzinowego.

Wymieniona wyżej regulacja ma zastosowanie wyłącznie do pracowników, tj. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W świetle celów zawartych w expose Pani Premier Beaty Szydło, jednym z głównych zadań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewidzianych do realizacji w 2016 r. jest wprowadzenie do obecnego porządku prawnego przepisów dotyczących gwarancji minimalnego wynagrodzenia również dla umów zawieranych na podstawie prawa cywilnego. W Ministerstwie trwają aktualnie prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wprowadzającą m.in. obowiązek zapewnienia przez pracodawcę minimalnego wynagrodzenia dla osób wykonujących prace w oparciu o ten rodzaj umów w wysokości nie niższej niż 12 zł za każdą godzinę wykonanej pracy.

Przewidywany termin wejścia w życie projektowanych regulacji - 1 lipca br.

Informacje dotyczące szczegółowych zasad wprowadzania przedmiotowej regulacji oraz szacowanych skutków finansowych zostaną przekazane Pani Poseł niezwłocznie po ich opracowaniu.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stanisław Szwed

Warszawa, 14 stycznia 2016 r.

Hasła tematyczne: umowa zlecenia, kodeks pracy, interpelacja, minimalne wynagrodzenie za pracę, prezes rady ministrów, umowa cywilnoprawna, minimalna płaca godzinowa

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...