16.10.2017: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Główny Urząd Miar nie wspiera skutecznie firm – twierdzi NIK

Główny Urząd Miar (GUM) nie wspiera skutecznie branży przemysłowej poprzez transfer technologii oraz wiedzy – oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Z przeprowadzonych przez NIK kontroli wynika, że GUM nie rozpoznał potrzeb gospodarki w obszarze wzorców, pomiaru i nowych typów usług, a administracja miar ma wciąż spore problemy z jakością świadczonych usług.

„Przed przygotowaniem Strategii Głównego Urzędu Miar na lata 2010-2015 nie przeprowadzono analiz głównych problemów polskiej administracji miar. Co więcej, GUM planując działania strategiczne nie konsultował ich z przedsiębiorcami czyli interesariuszami administracji miar czy też z nadzorującym go ministrem gospodarki” – wskazuje NIK.

Jak zaznaczono w raporcie, GUM ma stosunkowo niewielki udział w międzynarodowych projektach badawczych – 12 projektów w porównaniu do np. 101 projektów, w których uczestniczył jego odpowiednik z Czech. Wskazano również, że kontakty GUM z przedsiębiorcami są ograniczone. Krytycznie ocenia się także nadzór metrologiczny, który sprawowany jest przez administrację miar.

„Budowa i modernizacja stanowisk pomiarowych oraz doskonalenie metod pomiarowych nie pokrywały poziomu potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców. Występowały przypadki odmowy wykonywania przez laboratoria GUM niektórych usług z powodu braku metodologii i środków na zakup odpowiedniego sprzętu” – informuje NIK.

Izba przedstawiła również szereg wniosków i rekomendacji. Najważniejsze z nich dotyczą zwiększenia nakładów inwestycyjnych administracji miar, stworzenia nowej strategii, monitorowania ważności wydawanych świadectw legalizacyjnych przyrządów pomiarowych oraz zmian organizacyjnych.

mp

Hasła tematyczne: przedsiębiorca, główny urząd miar, gospodarka, nik, gum, branża przemysłowa, administracja miar

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...