Faktura w Niemczech - co warto o niej wiedzieć?

Prowadząc własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec, warto znać obowiązujące przepisy związane z prawidłowym wystawianiem faktur. Kwestię tę szczegółowo reguluje §14 niemieckiej ustawy o podatku VAT (niem. Umsatzsteuergesetz, w skrócie: UStG), zgodnie z którą wystawiając faktury, poszczególni właściciele firm muszą przestrzegać ustalonych zasad i wymogów. Warto pamiętać, że faktury są nie tylko narzędziem dokumentującym transakcje, ale również podstawą do rozliczeń podatkowych i potencjalnych kontroli ze strony niemieckiego urzędu skarbowego. Poznaj kilka istotnych faktów dotyczących fakturowania w Niemczech!

Dlaczego prawidłowe wystawianie faktur jest ważne?

Faktury służą przede wszystkim do właściwego przyporządkowania wydatków firmy i umożliwienia ich odliczenia od przychodów. W rezultacie można zmniejszyć zysk i ustalić niższy podatek do zapłacenia. Każdy kraj samodzielnie reguluje wymagania w zakresie faktur, jednak co do zasady wymogi te w państwach należących do Unii Europejskiej okazują się do siebie bardzo zbliżone.

Uzyskaj zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech

Prawidłowe sporządzenie faktury odgrywa istotną rolę zwłaszcza w przypadku firm świadczących w Niemczech usługi budowlano-wykończeniowe, wobec których obowiązuje podatek od usług budowlanych (niem. Bauabzugsteuer). Jest to obligatoryjna opłata dla każdego przedsiębiorcy realizującego usługi budowlane. W praktyce osoba zlecająca pracę potrąca 15% kwoty widniejącej na fakturze przez firmę świadczącą usługę i przekazuje adekwatną sumę do niemieckiego urzędu skarbowego. W efekcie sam przedsiębiorca otrzymuje tym samym 85% pierwotnego wynagrodzenia.

Warto wiedzieć, że niemiecki system fiskalny przewiduje jednak możliwość zwolnienia z tej opłaty (niem. Freistellungsbescheinigung). Wówczas firma może otrzymać całość wynagrodzenia, bez konieczności odprowadzania wspomnianych 15% do niemieckiego Finanzamtu. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek w jednym z czterech urzędów skarbowych w Niemczech, do czego warto zaangażować doświadczone biuro rachunkowe. Skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów i uzyskaj zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech bez zbędnych komplikacji.

Jakie informacje muszą znaleźć się na fakturze w Niemczech?

Niemieckie przepisy prawa wymagają, aby faktury były wystawiane przez firmy w postaci pisemnej. Oznacza to, że muszą one zawierać wszystkie istotne informacje w formie fizycznej lub elektronicznej. Dane, które obowiązkowo muszą znaleźć się na fakturze, to w szczególności:

  • pełna nazwa i adres nadawcy oraz odbiorcy faktury;
  • numer podatkowy lub numer identyfikacyjny VAT strony wystawiającej fakturę;
  • data wystawienia faktury;
  • numer faktury;
  • liczba i rodzaj dostarczonych towarów lub zakres i rodzaj świadczonej usługi wraz z datą dostawy/okresem, w którym dana usługa była świadczona;
  • kwota netto towarów lub usług;
  • obowiązująca stawka podatkowa i wyliczona na jej podstawie kwota VAT.

Na fakturze może być ponadto przydatne umieszczenie numeru zamówienia wraz z datą oraz określenie terminu płatności. Zgodnie z prawem handlowym firmy zarejestrowane w niemieckim rejestrze handlowym powinny również umieścić swój numer KRS na fakturze. Chociaż nie jest to obowiązkowe, warto dodatkowo uwzględnić informacje kontaktowe firmy (numer telefonu i adres e-mail) oraz dane bankowe, aby klient miał pewność, na jakie konto powinien dokonać płatności.

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...