Faktura mailem zamiast paragonu

Sprzedawca nie będzie miał obowiązku wydania osobie fizycznej nieprowadzącą działalności gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przesłania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednocześnie będzie miał obowiązek dołączenia do egzemplarza faktury pozostającego u niego paragonu fiskalnego dotyczącego tej sprzedaży - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka prowadząca sieć sklepów (drogerii) w Polsce. Spółka planuje wdrożenie nowego systemu sprzedaży w swoich placówkach w ramach, którego, zgodnie z jego założeniami:

  • celem przystąpienia do rozliczeń w ramach systemu klienci będą zobowiązani do zaakceptowania stosownego regulaminu,
  • zgodnie z regulaminem, klienci wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych,
  • w ramach systemu klienci będą mogli dokonywać zakupów w sklepie Spółki “bezobsługowo”, tj.: klient przy użyciu dedykowanej aplikacji stworzy listę zakupów, które następnie spakuje w wybranym sklepie z dostępnego tam asortymentu. Klient będzie miał również możliwość zeskanowania na miejscu w sklepie innych produktów, niewymienionych na liście zakupów,
  • po zakończeniu zakupów kKlient dokona zapłaty za zakupy w formie płatności online (np. karta płatnicza, przelew online, BLIK),
  • przy spełnieniu wszystkich zastrzeżonych w regulaminie warunków technicznych (np. włączona geolokalizacja) transakcja zostanie sfinalizowana.

Transakcja będzie przez spółkę dokumentowana:

  • paragonem fiskalnym drukowanym automatycznie za pomocą kasy rejestrującej znajdującej się na terenie sklepu lub w innym ustalonym miejscu. Paragony nie będą fizycznie wydawane klientom. Paragony będą przechowywane w ewidencji spółki,
  • elektroniczną fakturą VAT, która zostanie udostępniona klientom za pośrednictwem wskazanego w procesie rejestracji adresu e-mail (faktury będą przesyłane w formacie pdf lub przesyłany będzie link umożliwiający pobranie takiej faktury). Dodatkowo, za pośrednictwem aplikacji klient będzie miał dostęp do faktur wystawionych w okresie ostatnich 5 lat i będzie mógł ponownie pobrać każdą z tych faktur,
  • po zakończeniu każdego dnia pracy wszystkie faktury wystawione tego dnia, zostaną wydrukowane oraz złączone z paragonami, a następnie przekazane do archiwum.

Spółka chciała wiedzieć czy w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która to sprzedaż jest ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej, w przypadku przesłania klientowi faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego) będzie zobowiązana do wydania klientowi również paragonu fiskalnego. Jej zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką.

W uzasadnieniu interpretacji organ wyjaśnił, że podatnik może dokumentować każdą sprzedaż fakturą. W przypadku jednak sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, sprzedaż ta powinna być dokumentowana również przy pomocy kasy fiskalnej, a paragon powinien być załączony do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika.

W sytuacji, kiedy dana sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą wystawianą na żądanie nabywcy (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), wówczas podatnik ma obowiązek zaewidencjonowania jej w kasie rejestrującej niezależnie od faktu wystawienia faktury. Do kopii faktury należy „podpiąć” oryginał paragonu fiskalnego. Nabywca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) uzyskuje więc tylko fakturę, zaś paragon (fiskalny) pozostaje u sprzedawcy.

Zatem, w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zasadą jest dokumentowanie takiej transakcji paragonem fiskalnym. Obowiązek wystawienia faktury w takich przypadkach istnieje wówczas, gdy nabywca wystąpi z takim żądaniem w odpowiednim terminie (art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). Jak wskazała spółka celem przystąpienia do rozliczeń w ramach systemu klienci będą zobowiązani do zaakceptowania stosownego regulaminu, a zgodnie z regulaminem, klienci wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Stosownie do art. 106h ustawy o VAT w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Przepis art. 106h ust. 1 ustawy o VAT nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy (ust. 2 tego art.). Wystawienie faktury VAT nie zwalnia spółki z obowiązku zaewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, w przypadkach gdy jest do tego zobowiązana.

Podsumowując, spółka nie będzie miała obowiązku wydania osobie fizycznej nieprowadzącą działalności gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przesłania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednocześnie spółka będzie miała obowiązek dołączenia do egzemplarza faktury pozostającego u niej paragonu fiskalnego dotyczącego tej sprzedaży.

Interpretacja indywidualna z 6 lipca 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.356.2020.1.ALN - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...