Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.03.2020

Emerytury kobiet urodzonych w 1953 r. – Sejm zajmie się projektem noweli

Sejm zajmie się projektem nowelizacji dotyczącym emerytur kobiet urodzonych w 1953 r. Senacki projekt zakłada przywrócenie w takich przypadkach większej podstawy obliczenia emerytury osobom, które pobierały wcześniejszą emeryturę bez wiedzy o tym, że kwoty wcześniej pobranych świadczeń zmniejszą emeryturę powszechną.

Projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest związany z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt – P 20/16). Wtedy to za niezgodny z ustawą zasadniczą uznano art. 25 ust. 1b ustawy w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r. Chodzi o zakres, w jakim dotyczy to urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 ustawy.

„Roczniki, które do momentu wejścia w życie powyższego przepisu osiągnęły powszechny wiek emerytalny skorzystały z możliwości obliczenia wysokości emerytury według dotychczasowych – korzystniejszych dla nich zasad. Takiej możliwości nie miały kobiety z rocznika 1953, gdyż powszechny wiek emerytalny osiągnęły dopiero w 2013 r., kiedy obowiązywały już nowe, mniej korzystne zasady obliczania wysokości emerytur powszechnych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie zaproponowano przywrócenie większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. W największej mierze będzie to dotyczyć kobiet urodzonych w 1953 r.

„Oczekiwanym efektem regulacji będzie dostosowanie systemu prawa do istoty wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz wyeliminowanie sytuacji w której została naruszona zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, w stosunku do osób pobierających wcześniejszą emeryturę, które prawo przejścia na emeryturę powszechną nabyły po 31.12.2012 r.” – wskazują projektodawcy.

Szacuje się, że przeliczenie emerytury będzie korzystne w przypadku ok. 44 tys. osób. Zmiana ma kosztować budżet państwa ok. 1,3 mld zł w ciągu najbliższej dekady.

Wprowadzenie zmian przewiduje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt został skierowany 20 marca br. do pierwszego czytania w komisjach sejmowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz