Emerytury i renty 2023: Świadczenia wzrosną o co najmniej 250 zł

Resort rodziny i polityki społecznej przedstawił projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na przyszły rok przewidziano zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji z jednoczesnym zapewnieniem minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł. Wzrosną też kwoty najniższych świadczeń. Nowelizacja ma wejść w życie 1 marca 2023 r.

„W okresie ostatnich lat zasady waloryzacji świadczeń i mechanizm jej przeprowadzania były przedmiotem licznych zmian. Pomimo wprowadzonych zmian, idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania. Stąd też w 2023 r., analogicznie jak w poprzednich latach, proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji” – wskazują projektodawcy.

Zgodnie z projektem nowelizacji, w 2023 r. do emerytur i rent zastosowany ma zostać ustawowy wskaźnik waloryzacji, przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł. Waloryzacji podlegać ma też równocześnie podstawa wymiaru świadczenia z FUS.

Projekt przewiduje też podwyższenie najniższych świadczeń, które będą wynosić odpowiednio: 1588,44 zł – najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna; 1191,33 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

„W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 187,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 125 zł” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Szacuje się, że zmiany będą kosztować nieco ponad 2 mld zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 21 września 2022 r.) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 marca 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...