Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

31.03.2020

Elastyczny czas pracy. Co zmieni tarcza antykryzysowa?

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzone zostaną również zmiany dotyczące elastycznego czasu pracy. Część pracodawców będzie mogła korzystać z nowych rozwiązań. Chodzi m.in. o możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego pracowników do mniej niż 8 godzin oraz nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do mniej niż 32 godzin.

Z nowych mechanizmów będą mogli skorzystać pracodawcy, w przypadku których w efekcie pandemii koronawirusa doszło do spadku obrotów gospodarczych. Warunkiem jest to, że dany pracodawca nie może zalegać w płatnościach podatkowych, składkach na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), Fundusz Pracy czy Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

– Ci pracodawcy będą mogli ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy pracowników do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwany odpoczynek tygodniowy do nie mniej niż 32 godzin. Co ważne, pracodawca musi zagwarantować pracownikom równoważny okres odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni – tłumaczy szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maciąg.

Pracodawca będzie mógł też zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników (jeśli w danej firmie nie działają organizacje związkowe) i wdrożyć system równoważnego czasu pracy, w którym możliwe jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy). Wtedy pracodawca będzie musiał oddać godziny innego dnia albo dać dzień wolny.

W drodze porozumienia można będzie wprowadzić także mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż te wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 26 marca 2020 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ale część rozwiązań będzie obowiązywać z mocą wsteczną.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz