Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.01.2019

E-szkoła VAT: Bony towarowe po zmianach w 2019 roku - część I

Jedną z najważniejszych zmian w podatku VAT, która weszła w życie w 2019 r. jest zmiana zasad opodatkowania sprzedaży bonów towarowych. Omawiana zmiana nie jest pomysłem polskiego ustawodawcy. Polska ustawa o VAT musi zostać dostosowana do brzmienia znanej już podatnikom podatku VAT dyrektywy 2006/112/WE znanej jako Dyrektywa 112. Taki sam charakter mają zmiany dotyczące zmiany zasad opodatkowania świadczonych na rzecz konsumentów z UE usług elektronicznych.

Definicja bonu

Z praktyki prowadzonej działalności gospodarczej wiemy, że bon ma zazwyczaj określony cel handlowy lub promocyjny, taki jak stymulowanie sprzedaży określonych towarów lub usług i/lub ułatwianie płatności za takie towary lub usługi. W ten sposób można rozwijać rynek dla określonych towarów lub usług, można budować lojalność klientów lub ułatwiać proces dokonywania płatności.

Unijna dyrektywa, a co za tym idzie polska ustawa o VAT zawiera pojęcie bonu. I tak Dyrektywa odnosi się do bonu na towary lub usługi definiowanego jako instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenie lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług i w przypadku którego towary lub usługi, które mają zostać dostarczone lub wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji (w tym w warunkach wykorzystania takiego instrumentu).

Ważne!

Bony w praktyce będą nabierać coraz więcej cech, które charakteryzują instrumenty płatnicze. Przy tego typu instrumentach należy indywidualnie sprawdzać, czy spełniona zostaje definicja bonu. O ile płatności, przy których skorzystać można z takiego instrumentu, dotyczą ograniczonej liczby oznaczonych co do nazwy towarów lub usług lub gdy tożsamość potencjalnych oferentów dostaw towarów lub usług jest znana z góry, wówczas taki instrument zachowuje swój charakter bonu. Jeżeli jednak za pomocą tego instrumentu można zapłacić co do zasady za wszystkie towary lub usługi od każdego dostawcy, wówczas nie zostanie spełniona już definicja bonu (przykładem może być karta kredytowa wydana przez dom handlowy).

Pamiętaj!

Nowe zasady dotyczą wyłącznie bonów, które można wymienić na towary lub usługi. Zasadom tym nie powinny podlegać zatem instrumenty uprawniające posiadacza do zniżki przy zakupie towarów lub usług, ale nieuprawniające do otrzymania takich towarów lub usług. A zatem definicja ta nie obejmuje kuponów zniżkowych czy rabatowych, które uprawniają do np. 10% zniżki przy zakupie towarów lub usług, jednakże same w sobie nie dają prawa do uzyskania towarów lub usług. Innym przykładem może być karta rabatowa, którą można zakupić za określoną kwotę (np. 100 zł) i która przez określony czas daje prawo do zniżki od ceny zakupu określonych towarów lub usług. Takie zniżki nie stanowią części świadczenia wzajemnego za określone towary lub usługi, dają jedynie prawo do wykonania świadczenia w niższej kwocie.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy wprowadzane zmiany nie mają zastosowania w opodatkowaniu podatkiem VAT biletów za transport, biletów wstępu do kin, muzeów, znaczków pocztowych i tym podobnych.

Rodzaje bonów i moment opodatkowania

Po pierwsze trzeba pamiętać, że zmiana opodatkowania podatkiem VAT w przypadku transakcji związanych z bonami zależy od specyficznych cech danego bonu. Dlatego też, aby stwierdzić prawidłowość przyjętego systemu opodatkowania wydania bonów należy zapoznać się z dwoma ważnymi pojęciami.

Od 01.01.2019 r. zarówno w unijnej dyrektywie jak i polskiej ustawie o VAT wprowadzono definicje bonu jednego przeznaczenia (bardzo często spotkasz się z nazwą bon SPV) i bonu różnego przeznaczenia (tutaj spotkasz się z nazwą bon MPV), co jest związane z odmiennym traktowaniem tych bonów w świetle VAT.

Istotą tego rozróżnienia jest to, czy w momencie emisji bonu dostępnych jest wystarczająco dużo informacji, by stwierdzić, gdzie ma nastąpić opodatkowanie podatkiem VAT i w jakiej kwocie, w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług, na które bon ostatecznie zostanie wymieniony.

Bon jednego przeznaczenia (SPV)

Bon jednego przeznaczenia (SPV) to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których dany bon dotyczy, oraz VAT należny z tytułu tych towarów lub usług są znane w chwili emisji.

W przypadku gdy sposób opodatkowania podatkiem VAT związany z odnośną dostawą towarów lub świadczeniem usług można z całą pewnością określić już w chwili emisji bonu jednego przeznaczenia, VAT powinien zostać pobrany od każdego transferu, również w chwili emisji bonu jednego przeznaczenia. Faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia nie należy uznawać za niezależną transakcję.

W przypadku bonów jednego przeznaczenia, które będą opodatkowywane przy transferze, także w chwili emisji takiego bonu przez podatnika działającego we własnym imieniu, każdy transfer, także w chwili emisji danego bonu, uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon jednego przeznaczenia dotyczy. Podatnik musi w tym przypadku rozliczyć VAT od wynagrodzenia otrzymanego za dany bon jednego przeznaczenia.

W przypadku gdy, z drugiej strony, bony jednego przeznaczenia są emitowane lub dystrybuowane przez podatnika działającego w imieniu innej osoby, należy przyjąć, że podatnik ten nie bierze udziału w dostawie towarów lub świadczeniu usług, których dotyczy bon.

Bon różnego przeznaczenia (MPV)

Bon różnego przeznaczenia (MPV) to bon… inny niż bon jednego przeznaczenia. Jego bardziej szczegółowym omówieniem zajmiemy się w kolejnej części. W przypadku bonów różnego przeznaczenia VAT zostanie pobrany, gdy zostaną dostarczone towary lub wykonane usługi, których dany bon dotyczy. W tym kontekście ewentualny wcześniejszy transfer bonów różnego przeznaczenia nie podlega opodatkowaniu VAT.

Krzysztof Kaźmierski


Przeczytałeś fragment lekcji 11 poświęconej działaniom promocyjnym nowego e-kursu podatki.biz: E-szkoła VAT. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i do zapisania się do kolejnej edycji E-szkoły VAT.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz