Działalność nierejestrowana – zaliczki na podatek w trakcie roku

 

Działalność nierejestrowana (czasem zwana też działalnością nieewidencjonowaną lub nierejestrową) polega na możliwości prowadzenia aktywności gospodarczej w sposób charakterystyczny dla przedsiębiorców - ale przy zachowaniu miesięcznego limitu przychodów w wysokości 1/2 wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w miesiącu uzyskiwania przychodów.

 

Powstaje jednak pytanie - czy od tak uzyskanych przychodów należy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy? Przecież zaliczki na podatek opłacane w trakcie roku to instytucja związana z płaceniem podatku dochodowego w przypadku uzyskiwania przychodów z wielu wymienionych w ustawie źródeł (klasycznym przykładem źródła przychodów, przy którym istnieje obowiązek odprowadzania zaliczek, jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT).

Działalność nierejestrowana - jak traktować przychody

Jak wskazuje art. 20 ust. 1ba ustawy PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców czyli przychody z tzw. działalności nierejestrowej. To oznacza, że przychody z działalności nierejestrowanej nie są kwalifikowane do przychodów z działalności gospodarczej, a jako przychody z innych źródeł.

Ustawa PIT nie stawia wymogu, aby w przypadku przychodów z innych źródeł podatnik miał obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek w trakcie roku.

Osiągnięte przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej podatnik powinien wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w specjalnie przeznaczonym to tego celu wierszu: "Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy" oraz opodatkować je według skali podatkowej (12%, 32%).

Zeznanie to jest składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Całość rozliczenia podatku z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej następuje zatem dopiero w zeznaniu rocznym.

Jak wskazuje treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 25.05.2021r., nr 0112-KDIL2-2.4011.228.2021.2.WS:

Reasumując - osiągnięte przez Wnioskodawcę przychody z czynności wykonywanych na zasadach tzw. "działalności nierejestrowej", niezależnie od jakich podmiotów będą osiągane, Wnioskodawca może zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od dochodów osiągniętych z ww. tytułu Wnioskodawca nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek w trakcie roku podatkowego. Jednak osiągnięte przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu tej Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 oraz opodatkować je według skali podatkowej.”

Należy wskazać, że sam formularz PIT-36 również nie przewiduje możliwości wpisania kwoty zaliczek w trakcie roku. To zatem sugeruje, że nie jest możliwe nawet dobrowolne opłacanie zaliczek w trakcie roku w przypadku działalności nierejestrowanej.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...