Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

18.09.2017

Działalność gospodarcza: Nazwa firmy

Każda działalność musi mieć swoją nazwę (firmę). W przypadku wpisu do CEIDG firmą przedsiębiorcy jest co najmniej jego imię i nazwisko, w przypadku podmiotów rejestrowanych w KRS, nazwa działalności zależy od wybranego rodzaju spółki. Niektórych wyrazów nie można stosować w firmie, jeżeli nie prowadzi ona określonej działalności. Ograniczenia występują m.in. w sektorze finansowym. Ponadto nazwa nie może wprowadzać klientów w błąd co do przedmiotu działalności.

Nazwa działalności w CEIDG

Jedną z istotniejszych informacji jest firma przedsiębiorcy, czyli nazwa, pod jaką będzie figurował w Rejestrze. Zgodnie z przepisami firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Oznacza to, że firma (nazwa) przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów, np. określających profil działalności – np. Jan Kowalski dorabianie kluczy. Możliwe jest dodanie również nazwy fantazyjnej – np. Jan Kowalski – Czarna Perła.

Nazwę firmy należy przemyśleć. Osoba fizyczna może figurować CEIDG tylko pod jednym wpisem. Nie ma możliwości, aby jeden przedsiębiorca wpisał się do CEIDG kilkakrotnie pod innymi firmami (nazwami). Jest to kłopotliwe w przypadku umieszczania w firmie nazw określających profil działalności, jeżeli przedsiębiorca wykonuje różne, często nieuzupełniające się jej rodzaje – np. Jan Kowalski, dorabianie kluczy, usługi prawne, czy Jan Kowalski usługi dentystyczne, mechanika samochodowa.

We wniosku CEIDG można również podać skróconą nazwę działalności. Nazwa skrócona nie musi zawierać imienia i nazwiska przedsiębiorcy. Odwołując się do wcześniejszych przykładów nazwą skróconą firmy Jan Kowalski – Czarna Perła może być samo określenie fantazyjne – Czarna Perła.

Zgodnie z przepisami, dane na fakturach i rachunkach w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej muszą zawierać m.in. imię i nazwisko przedsiębiorcy. Nie można zatem posługiwać się na nich nazwą skróconą, jeżeli nie ma w niej imienia i nazwiska przedsiębiorcy.

W przypadku spółki cywilnej jej nazwa musi składać się co najmniej z nazwisk wszystkich wspólników.

Nazwa spółki w KRS

W przypadku spółek wpisanych do KRS w zależności od rodzaju spółki obowiązują inne zasady.

Zasadą odnoszącą się do wszystkich rodzajów spółek jest konieczność podania formy prawnej na końcu nazwy (np. spółka jawna, spółka z o.o., S.A.).

Poniżej przykłady nazw przy założeniu, że wspólnikami są trzy osoby – Kowalska, Nowak i Zając.

W przypadku spółki jawnej w nazwie musi się znaleźć nazwisko co najmniej jednego wspólnika.

Kowalska, Nowak, Zając sp. j., Kowalska sp. j. Kowalska zakład fryzjerski sp.j.

W przypadku spółki partnerskiej w nazwie musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego wspólnika, a jeżeli nazwiska wszystkich wspólników nie są uwzględnione, również dopisek „i partner" albo „i partnerzy".

Radcowie prawni Kowalska i partnerzy, Tłumacze przysięgli Kowalska, Nowak i partner

Uwaga, spółkę partnerską mogą tworzyć wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów.

W przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej w nazwie musi znaleźć się nazwisko komplementariusza (podmiotu odpowiedzialnego całym majątkiem za zobowiązania spółki). Jeżeli komplementariuszem jest spółka – należy podać jej pełna nazwę, wraz z formą prawną.

Zając usługi poligraficzne sp. k., Kowalska i Zając hurtownia tkanin s.k.a., a jeżeli komplementariuszem jest spółka z. o.o. „Czarna Perła" to firma spółki komandytowej albo komandytowo akcyjnej to przykładowo Hurtownia tkanin Czarna Perła spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.

Jeśli Twój biznes to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna nazwa nie musi zawierać nazwisk albo nazw udziałowców/akcjonariuszy – nazwa jest co do zasady dowolna.

Nazwy zastrzeżone i wprowadzające w błąd

Używanie niektórych członów nazw jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów, które świadczą usługi w określonym zakresie. Przykładem są np. wyrazy „bank", „towarzystwo ubezpieczeń", "klinika".

Nazwa przedsiębiorstwa nie może również wprowadzać w błąd co do zakresu działalności.

Przedsiębiorca nie może się również podszywać pod innego przedsiębiorcę. Działając na tym samym rynku – np. sprzedając towary o takich samych funkcjach (przykładowo napoje gazowane), nowy przedsiębiorca nie może oznaczyć swojej firmy jako Coca-Cola czy Pepsi.

Badanie dostępności firmy

Przed rozpoczęciem działalności warto sprawdzić, czy nazwa firmy którą sobie wymyśliliśmy nie jest już używana przez inną firmę polską lub zagraniczną.

W tym celu należy sprawdzić dostępność rejestrową znaku towarowego (nazwy firmy).

W ramach takiego badania sprawdza się dostępność nazwy firmy poprzez szukanie takich samych lub podobnych firm (znaków towarowych).

Jeżeli po sprawdzeniu dostępności firmy wystąpiła kolizja-konflikt (wynik jest negatywny) oznacza to, że nazwa jest już używana i zarejestrowana przez inny podmiot.

Dla bezpieczeństwa swojej działalności gospodarczej należy, wtedy wybrać zupełnie nową nazwę albo ją zmienić.

Sprawdzenia dostępności firmy można zrobić za pomocą wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej http://www.uprp.pl/znakitowarowe/Lead03,657,2531,1,index,pl,text/

albo wyszukiwarek UE:

Można również skorzystać z pomocy rzecznika patentowego, który zawodowo zajmuje się min. sprawami zdolności rejestrowej znaków towarowych.

Polskie rejestry (KRS, CEIDG)

Jeśli chcesz się dowiedzieć czy są już zarejestrowane firmy o takiej samej lub podobnej nazwie do Twojej oraz ile takich firm jest w polskich rejestrach działalności gospodarczej tj. w KRS lub w CEIDG.

biznes.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz