Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Pytania i odpowiedzi: Podatki, ZUS, działalność gospodarcza

12.04.2018

Działalność gospodarcza i przedawnienie zobowiązania - trzeba zapłacić podatek

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Kilka lat temu firma wpadła w kłopoty tracąc płynność finansową i tylko część zobowiązań z tytułu dostaw udało mi się uregulować w terminie. Część spłacam do dzisiaj, ale w odniesieniu do niektórych wierzytelności minął już termin przedawnienia, a wierzyciele po informacji, że zarzut przedawnienia zostanie podniesiony w toku ew. postępowania sądowego rezygnują z dalszego dochodzenia roszczeń. Czy wartość zobowiązań przedawnionych powoduje u mnie powstanie jakiegoś przychodu i konieczność zapłaty podatku?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w dość obszernym art. 14 reguluje zagadnienia związane z przychodami z działalności gospodarczej, obejmując swoim działaniem bardzo szerokie spektrum przysporzeń. Między innymi, wśród różnego rodzaju przychodów zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej wymienia - w art. 14 ust. 2 wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

Ustawa przewiduje oprócz pożyczek z Funduszu Pracy jeszcze jeden wyjątek w odniesieniu do umorzonych lub przedawnionych kwot - nie zalicza się mianowicie do przychodów z działalności gospodarczej kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu mamy do czynienia z powstaniem przychodu, wskutek przedawnienia zobowiązania. W ujęciu podatkowym przychód ten powstał w momencie upływu terminu przedawnienia. Dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi najczęściej trzy lata.

Warto przy okazji zauważyć, że w momencie zaciągnięcia tego zobowiązania, jego wartość zaliczona została (najczęściej) do kosztów uzyskania przychodów (o ile spełnione zostały wszystkie niezbędne do tego warunki). Zaliczenie przedawnionej i niezapłaconej kwoty zobowiązania do przychodów prowadzi więc w istocie do wyrównania sytuacji podatkowej - w dłuższym okresie. Poza tym dłużnik osiągnął wskutek przedawnienia faktyczną korzyść i przysporzenie - kosztem wierzyciela. Wierzyciel z kolei - aby "wyzerować" tę sytuację podatkowo też musi podjąć pewne działania w odniesieniu do wierzytelności, która się przedawnia - inaczej do strat wynikających z niezapłaconych faktur dołoży jeszcze stratę podatkową. 

Redakcja podatki.biz 

Hasła tematyczne: przedawnienie wierzytelności, nieściągalna wierzytelność

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz