30.06.2014: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Działalność gospodarcza. Czy będzie pomoc dla kobiet?

Interpelacja nr 26196 w sprawie wsparcia finansowego dla kobiet prowadzących lub rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgłaszający

Krzysztof Gadowski

Adresat

minister gospodarki

Data wpływu interpelacji

29-04-2014

Data ogłoszenia interpelacji

08-05-2014 (posiedzenie nr 67)

Odpowiadający

Ilona Antoniszyn-Klik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Data wpływu odpowiedzi interpelację

15-05-2014

Data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację

29-05-2014 (posiedzenie nr 68)

Szanowny Panie Ministrze
To ważne, że minister gospodarki chce wesprzeć kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą lub planujące założenie tej działalności. Procent bezrobotnych kobiet w Polsce nadal jest wyższy niż niepracujących mężczyzn. Szczególnie duży problem ze znalezieniem pracy mają kobiety, które wracają na rynek pracy po dłużej przerwie. Drogą do uzyskania niezależności finansowej dla kobiet niezależnie od wieku jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dlatego na szczególne uznanie zasługuje projekt Ministerstwa Gospodarki dotyczący wsparcia dla kobiet, które planują założenie własnej firmy bądź już prowadzą własną działalność gospodarczą.

Z informacji wypływających z Ministerstwa Gospodarki wynika, że mówi się o przygotowaniu stosownego rozporządzenia, które uruchomi preferencyjne pożyczki dla tej grupy osób.

W związku z powyższym pragnę spytać Pana Ministra o następujące kwestie:

  1. Do kogo konkretnie ma być kierowany ten projekt?
  2. Jakie środki zabezpieczyło ministerstwo na ten projekt?
  3. O jakie środki mogą ubiegać się zainteresowane podmioty?
  4. Jaki jest planowany czas trwania tego projektu?

Z poważaniem
Poseł Krzysztof Gadowski
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2014 r.

Szanowna Pani Marszałek
Odpowiadając na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie wsparcia finansowego dla kobiet prowadzących lub rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, przekazanej przy piśmie z dnia 2 maja 2014 r., znak: SPS-023-26196/14, przedstawiam następujące informacje.

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości planuje uruchomić projekt pilotażowy – fundusz pożyczkowy do kobiet. Źródłem finansowania zadania są środki funduszu pożyczkowego PARP na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym w wysokości ok. 25 mln zł, pochodzące ze środków Agencji Techniki i Technologii (której następcą prawnym jest PARP). Pożyczki te nie cieszyły się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców – w latach 2011–2013 nie udzielono żadnej pożyczki.

W proponowanym instrumencie – fundusz pożyczkowy do kobiet – grupę docelową będą stanowiły kobiety prowadzące lub planujące rozpocząć działalność gospodarczą. Przewiduje się, że kwota pożyczki wyniesie od 20 000 zł do 40 000 zł. Okres, na jaki będzie udzielana pożyczka, nie będzie dłuższy niż 5 lat, przy czym czas realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Z poważaniem
Ilona Antoniszyn-Klik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, przedsiębiorca, pomoc, kobiety, firma, dofinansowanie, dotacja, ulga

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...